Terugblik op de raadsvergadering van 31 maart 2016

Tijdens het vragenhalfuurtje werd aandacht gevraagd voor de locatie en de plaatsing van een antennemast t.b.v. de mobiele telefonie in het Woold.

De dekking van het mobiele netwerk laat in ons buitengebied op veel plaatsen te wensen over of ontbreekt zelfs geheel.  Geen  goede dekking heeft in het recente verleden in het Woold al meerdere malen tot onaanvaardbare situaties geleid. Bij noodgevallen konden de hulpdiensten niet tijdig gealarmeerd worden.

Na veel overleg, actie voeren en met een bus vol bewoners  lobbyen in Den Haag ging KPN Telecom aarzelend overstag.  KPN zegde toe om in de buurtschappen Woold en Ratum extra masten te plaatsen om zo de dekking te verbeteren.

Uit meerdere locaties in het Woold is door KPN een keuze gemaakt en overeenstemming bereikt met de grondeigenaar.  Op dit moment is de ruimtelijke procedure met de daarbij horende inspraakmogelijkheid voor belanghebbenden in volle gang. Winterswijks Belang  vroeg naar de mogelijkheid om alsnog een andere locatie voor de mast te zoeken. Dit om overlast te voorkomen voor een familie  woonachtig op ruime afstand  van de mast.

Nu midden in de lopende procedure de mast met de mogelijke overlast verschuiven naar een andere locatie is volgens de VVD niet verstandig. Het risico om hierna door besluiteloosheid van KPN met lege handen te eindigen is dan groot.

Goede dekking is van levensbelang is het VVD standpunt. Ook burgemeester van Beem gaf aan de gang in de procedure te willen houden zodat de dekking snel verbeterd zal worden.