Terugblik op de raadsvergadering van 21 april 2016

In de raadsvergadering heeft de VVD aandacht gevraagd voor de digitale ontsluiting van het industrieterrein in Winterswijk. Snelle internetverbindingen zijn ook voor de industrie de komende jaren van levensbelang. In de Achterhoek wordt volop ingezet op smartindustry en het mag niet zo zijn dat dit in Winterswijk vastloopt op een slechte internetverbinding. De VVD heeft de wethouder gevraagd om samen met de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) te onderzoeken hoeveel behoefte er is aan een glasvezelaansluiting. De wethouder heeft toegezegd in gesprek te gaan.

Ook heeft de VVD een vraag gesteld over een onduidelijke voorrangssituatie in Corle. Er is hier sprake van een wegversmalling waar regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan of zoals afgelopen week zelfs ongevallen. De wethouder heeft toegezegd om een onderzoek te laten doen door verkeersexperts.

Omdat de VVD Theater De Storm een belangrijke en laagdrempelige voorziening vindt heeft de VVD ingestemd met het kwijtschelden van een lening van De Storm. Dit is nodig om de schouwburg voor Winterswijk toekomstbestendig te maken. Voor de geplande toekomstige investeringen van De Storm zal volgens de stukken en de antwoorden van de wethouder geen beroep worden gedaan op de gemeente. Hiervoor wordt gekeken naar andere funding en er zal er een beroep worden gedaan op de buurgemeenten en de provincie.