Buslijn 73 moet blijven!


Artikel in het Achterhoeks Nieuws
21 mei 2016


Brief aan gedeputeerde vervoer Provincie Gelderland, Bieze

Geachte mevr. Bieze,

...

Via de media heeft de Winterswijkse VVD fractie kennis genomen van de provinciale plannen om het openbaar vervoer in de Achterhoek te versterken. In dit voortvarende plan wordt tot onze verbazing gesproken van het per december 2016 opheffen van buslijn 73 Winterswijk Groenlo (Lievelde). Het bestaan van de treindienst Winterswijk Lievelde zou volgens het genoemde plan buslijn 73 overbodig maken.

Buslijn 73 Winterwijk Groenlo is een door scholieren en studenten uit Winterswijk veel gebruikte drukke en onmisbare levensader. Deze lijn is wat betreft de bezetting juist een voorbeeld voor andere minder drukke buslijnen.

In tijden waarin wij samen met de Regio Achterhoek al het mogelijke ondernemen om de studerende jeugd voor onze door krimp en vergrijzing getroffen regio (Winterswijk) te behouden gaat de Provincie Gelderland met het opheffen van deze voor de reizigers zeer belangrijke buslijn dwars tegen alle stromen van betere bereikbaarheid in.

Daar buslijn 73 rijdende vanaf station Winterswijk via Winterswijk Oost de gehele kern bediend zal de trein geen goed alternatief kunnen bieden. Ook gezien de betrouwbaarheid van het spoor en de langere reistijd zal dit niet positief uitpakken voor de mobiliteit van de scholieren en studenten in Winterswijk en omgeving. Het sluiten van deze lijn zal voor Winterswijk een te grote aderlating betreffende de bereikbaarheid zijn en daarmede vele scholieren en studenten beperken in hun studiekeuze of hen dwingen buiten hun woonplaats te gaan wonen.

Mevrouw Bieze, de Winterswijkse VVD fractie verzoekt u met klem de voorgenomen opheffing van buslijn 73 Winterswijk Groenlo te herzien. Deze drukke en voor de gebruikers belangrijke buslijn kan en mag niet verloren gaan.

Graag vernemen wij van u of er mogelijkheden zijn om de plannen aan te passen en daarmee Winterswijk bereikbaar te houden.


Met vriendelijke groet,

Tom van Beek

Raadslid VVD Winterswijk


21 mei 2016


Geacht College,

Via de media vernamen wij van de provinciale plannen betreffende het versterken van het openbaar vervoer in de achterhoek. In deze plannen wordt gesproken van het per december opheffen van buslijn 73 Winterswijk Groenlo.

Deze lijn is volgens zeggen van de provincie overbodig daar er ook een trein tussen Winterswijk en Groenlo rijdt. De VVD fractie heeft grote moeite met dit voornemen. Buslijn 73 is een door scholieren en studenten veel gebruikte drukke lijn en is onmisbaar voor de bereikbaarheid van Winterswijk.

In deze tijden waarin wij samen met de Regio Achterhoek al het mogelijke ondernemen om de studerende jeugd voor onze door krimp en vergrijzing getroffen regio (Winterswijk) te behouden gaat de provincie dwars tegen dit alles in door deze voor de scholieren en studenten belangrijke buslijn 73 op te heffen.

De treinverbinding Winterswijk Lievelde biedt als alternatief om meerdere redenen geen goede en betrouwbare oplossing. De VVD verneemt graag van het College haar standpunt betreffende het opheffen van deze lijn en wil graag weten wat het college gaat ondernemen om dit te voorkomen.Artikel in het Achterhoeks Nieuws