Terugblik op de raadsvergadering van 30 juni 2016

Tijdens de raadvergadering heeft de VVD fractie de raad geïnformeerd over haar acties tegen het opheffen van buslijn 73. Buslijn 73 Winterwijk Groenlo is een door scholieren en studenten uit Winterswijk veel gebruikte drukke en onmisbare levensader. Deze lijn is wat betreft de bezetting juist een voorbeeld voor andere minder drukke buslijnen. De VVD fractie vindt opheffen dan ook een slecht plan en heeft hierover contact gezocht met de verantwoordelijk gedeputeerde Conny Bieze. Naar aanleiding hiervan heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gedeputeerde en de VVD fractie.  De gedeputeerde was blij en verrast met de acties van de VVD en heeft toegezegd dat de buslijn in de spits blijft bestaan. 

De VVD fractie heeft de afgelopen jaren al vaker aandacht gevraagd voor het probleem van te weinig bluswater in Winterswijk. Door blusvijvers aan te leggen kan dit veiligheidsprobleem worden opgelost. De VVD fractie heeft namens de hele raad een amendement ingediend met de oproep aan het college om zo snel mogelijk het veiligheidsprobleem van te weinig bluswater op te lossen en daar voldoende budget voor beschikbaar te stellen.

Naast de reguliere agenda werd de gemeenteraad verrast met de mededeling van Thijs van Beem dat hij volgend jaar stopt als burgemeester van Winterswijk.