Terugblik op de raadsvergadering van 15 september 2016

In de raadsvergadering van vorige week werd door Tom van Beek van de VVD  gevraagd naar de stand van zaken over de plaatsing van extra zendmasten in het buitengebied. De burgemeester heeft aangegeven dat onderzoek naar andere locaties het Woold niets heeft opgeleverd en dat binnen een paar maanden duidelijkheid zal komen over de exacte plek aan de Meerdinkweg. Over een nieuwe zendmast in Ratum zal de burgemeester een aanvulling aan de raad te sturen.

Verder heeft de VVD vragen gesteld over de geplande aanpak van de Bataafseweg.  De toestand van de weg is slecht, er moet een  fietspad worden aangelegd en zowel de onveilige kruising met de Kloetenseweg/Steengroeveweg als de rotonde met de Vredenseweg vragen aandacht.  Op initiatief van de VVD en met steun van de overige partijen was een voorstel voorbereid om de wethouder te vragen de Bataafseweg volledig en niet zoals gepland in etappes aan te pakken. Door de weg in een keer goed aan te pakken worden alle veiligheidsproblemen aangepakt en wordt langdurige verkeersoverlast voorkomen. Gelukkig werd door de wethouder toegezegd dat de Bataafseweg zoveel mogelijk in een keer zal worden aangepakt en was het voorstel niet meer nodig.