Grote windmolens in Winterswijk? Laat uw stem horen op de inspraakavond.

Binnenkort moet de gemeenteraad een besluit nemen over de energievisie van Winterswijk. In deze visie staat dat de gemeente initiatieven op het gebied van duurzame energie en energiebesparing zoveel mogelijk de ruimte wil geven. Volgens de gemeente is hierbij ook plaats voor 12 grote windmolens in Winterswijk. Deze enorme windturbines van meer dan 200 meter hoog zullen in de hele gemeente zichtbaar zijn.

De VVD in Winterswijk vindt net als de landelijke overheid, het ministerie van VROM en de provincie Gelderland dat er betere plaatsen zijn om windmolens te plaatsen. Winterswijk heeft als nationaal landschap bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten en volgens de experts waait het hier niet hard genoeg om een windmolen rendabel te krijgen. Wat de VVD betreft richten we ons in Winterswijk dan ook op duurzame oplossingen die wel passen bij ons unieke landschap.

Op dinsdag 1 november aanstaande organiseert de gemeente een inspraakavond waar de concept energievisie gepresenteerd wordt en u uw mening kunt geven. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. De deuren zijn geopend vanaf 19.00 uur. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 18 oktober aanstaande aanmelden via het e-mailadres energieneutraal2030@winterswijk.nl