Reactie VVD op advies informateur

Op 5 april jl. heeft informateur Van Dijk (CDA) de raad bijgepraat over zijn advies voor het vervolg van de coalitieonderhandelingen. Het CDA en WB gaan verder praten om tot een college te komen.

Onze fractievoorzitter Inge Klein Gunnewiek vroeg Van Dijk of het CDA en WB bij de gesprekken nog iets concreets gezegd hebben over het moratorium windenergie dat 5 jaar geldt. Het CDA en WB zijn het daar niet samen over eens namelijk. Blijft dat wel of niet bestaan de komende 5 jaar? Hij gaf daar geen antwoord op en zei dat dit in de onderhandelingen vast aan bod zou komen.


Wij zullen het proces de komende tijd kritisch blijven volgen.