Even voorstellen: Tineke van der Linden-Plass

Tineke van der Linden-Plass, commissie lid ruimte

Als nieuwkomer in de steunfractie, is het voor mij nog vooral veel luisteren en opslaan. Ik merk dat veel zaken nog niet helemaal tot mijn bagage behoren. Veel discussies over bepaalde onderwerpen, ook al krijg je via de griffie stukken aangeleverd om jezelf te verdiepen, brengen voor mij nog geen duidelijk beeld. Regelmatig raadpleeg ik ook google maps om een locatie op te zoeken omdat ik dan de genoemde straat of bedrijventerrein niet kan duiden. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat het mij wel heel erg uitdaagt.

Tijdens de fractievergaderingen worden de bijeenkomsten van de 2 commissies voorbereidt en wordt verdeeld wie welke vragen gaat stellen over een bepaald, te behandelen, onderwerp. Zo heb ik een aantal vragen gesteld over o.a. de digitalisering bij de gemeente Winterswijk. De voortgang van de inrichting van de rotonde. En over het rapport “wonen met zorg”.

Buiten de commissie ruimte zit ik ook namens onze VVD fractie in de werkgroep Regio en de werkgroep omgevingswet. Daarvan zijn onlangs de 1e bijeenkomsten geweest.

Over bepaalde plannen, die de gemeente heeft, worden charettes georganiseerd om de betrokken goed te informeren en te betrekken bij de plannen. Dit om te voorkomen dat er geen draagvlak is. Een goede zaak. Ook daar ga je als commissielid naartoe. Je observeert en registreert, zodat als later het onderwerp in de commissie en raad behandeld wordt, achtergronden duidelijk zijn. Vaak heb je ook met emoties van betrokkenen te maken.

Als lokale VVD proberen we zo dicht mogelijk bij de inwoners te staan om te weten wat er speelt. Regelmatig  is een van ons bij bijeenkomsten, georganiseerd door uiteenlopende organisaties. Het is belangrijk op de hoogte te blijven. En ook al zitten we als VVD niet meer in de coalitie, dat wil niet zeggen dat we achterover gaan leunen.

Samengevat: deze 1e paar maanden zijn voor mij vooral een leer en luisterproces geweest. Als ik comfortabeler in de onderwerpen thuis ben, hoop ik ook meer persoonlijke inbreng te kunnen geven. We hebben een geweldig leuk team waarvan ik heel veel hoop te leren.