Tom van Beek verlaat de Winterswijkse VVD fractie

Afgelopen week is duidelijk geworden dat raadslid Tom van Beek woonachtig is op een locatie waarvan de gemeente heeft aangegeven dat hij daar onrechtmatig woont. De heer Van Beek heeft daarmee wettelijke regels geschonden. De gemeente heeft, zoals dit bij iedere vergelijkbare situatie gebeurt, een handhavingstraject opgestart om de illegale bewoning te laten beƫindigen.Voor de Winterswijkse VVD staat integriteit en het naleven van regels hoog in het vaandel. Als burger dien je landelijke wetgeving en de regels van de gemeente te volgen, maar van een gemeenteraadslid verwachten wij als VVD extra zorgvuldigheid omdat je als raadslid ook een voorbeeldfunctie hebt. Daarnaast zou het voor de overige raadsleden in de Winterswijkse gemeenteraad als ook voor het college van B&W tot vervelende situaties kunnen leiden als de integriteit van het gemeentebestuur in algemene zin ter discussie staat.

De heer Van Beek heeft daarom besloten de gemeenteraad van Winterswijk te verlaten omdat hij ook vindt dat de integriteit van een raadslid of fractie nooit ter discussie mag staan. De VVD Winterswijk waardeert het besluit dat de heer Van Beek heeft genomen.Zijn plaats zal ingenomen worden door Tineke van der Linden-Plass. Wij danken de heer Van Beek voor zijn vele werk dat hij de afgelopen jaren als raadslid voor VVD Winterswijk heeft verricht.

Fractie en bestuur VVD Winterswijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met fractievoorzitter Inge klein Gunnewiek 06- 14610495