Bedrijfsbezoek Mark Ormel in de Heurne

Wij willen u graag attenderen op een bedrijfsbezoek dat zal plaatsvinden op 22 november a.s. Dit bedrijfsbezoek is voor leden, maar ook voor andere geïnteresseerden. Locatie zal het melkveebedrijf van Mark Ormel in de Heurne zijn.

Enkele fractieleden en bestuursleden zullen deze bijeenkomst bijwonen. Mocht u interesse hebben ook aanwezig te zijn, dan kunt u contact opnemen met fractie- of bestuursleden. De leden van de VVD zullen in een later stadium een persoonlijke uitnodiging per mail ontvangen.