"De toekomst van Winterswijk-Oost"

VVD Winterswijk kijkt terug op een mooie avond over "De toekomst van Winterswijk Oost".

Er waren ruim 80 mensen uit de buurt aanwezig om met ons in gesprek te gaan over de thema's veiligheid, voorzieningen, woningen/verduurzaming en openbare ruimte. Ook de pers was goed vertegenwoordigd.

De VVD maakt een verslag van alle punten die zijn ingebracht door de buurtbewoners. Dit verslag zullen wij uiterlijk 19 november bekend maken via onze Facebookpagina. Geen Facebook maar wel het verslag ontvangen? E-mail naar ikleingunnewiek@winterswijk.nl

Er zijn 7 mensen uit de buurt die zich hebben aangemeld om verder met de VVD fractie in gesprek te gaan en samen dit verslag aan te bieden aan het college van B&W.

Daarnaast praten wij in januari/februari graag nog een keer met de buurt. We willen dan vertellen wat de stand van zaken is : wat hebben we met uw punten gedaan en wat kan wel / wat kan niet.

Wij bedanken Jan Knuivers van De Kolibrie voor de prachtige locatie en keren er graag weer terug.