Collegevragen inzake Winterswijk-Oost

De VVD fractie heeft naar aanleiding van de bijeenkomst gisteravond over "De Toekomst van Winterswijk Oost" vragen gesteld met betrekking tot de overlast bij de voormalige Plus supermarkt en de verkeersveiligheid rondom het plein aan de Kloetenseweg.

Plein Kloetenseweg/Kastanjelaan

Tijdens de VVD avond in de Pelkwijk 5 november jl. kwam de verkeerssituatie Kloetenseweg aan de orde.

Een aantal bewoners in de wijk is er van overtuigd dat het plein voor de eetgelegenheden uitsluitend bedoeld is voor wandelaars. Er is echter ook een aantal bewoners dat zegt dat er bij herinrichting van de Kloetenseweg is toegezegd dat er ook ruimte zou zijn voor fietsers op het Plein.

 • Is het college op de hoogte van deze onduidelijkheid bij bewoners?
 • Is het plein inderdaad alleen bedoeld voor wandelaars?
 • Is het college op de hoogte van de ongelukken en bijna ongelukken die daar met enige regelmaat plaatsvinden? Afgelopen maart liep het ernstig af voor 1 van de buurtbewoners, zij liep een gecompliceerde heupbreuk op, nadat ze onderuit werd gefietst door twee jongeren die van het plein af kwamen fietsen. Buurtbewoners geven aan politie te bellen, maar krijgen te horen dat er eigenlijk nooit iets gebeurd.
 • Is het college bekend met de zorgen van de buurt, ook met name voor de kinderen die spelen op dit plein en deelt het college deze zorgen?
 • Kan het college op korte termijn het plein zo inrichten, dat het plein alleen voor wandelaars geschikt is? Dit kan door bijvoorbeeld het plein aan de kant van de Kastanjelaan af te sluiten met betonblokken of bloembakken. Deze zijde van het plein is dan niet meer eenvoudig door fietsers te verlaten / als ingang te gebruiken.
 • Als dit niet mogelijk of wenselijk is, wat zijn dan de overwegingen van het college daarin?
 • Indien afsluiting voor fietsers niet mogelijk is, op welke wijze gaat de Gemeente dan de verkeerssituatie ter plaatse verduidelijken?
 • En als er inderdaad een verbod geldt voor fietsers, kan er dan gehandhaafd worden?

Overlast hangjongeren/drugsdealen voormalige Plus

Onlangs heeft de PvdA fractie vragen gesteld over de problemen in De Pelkwijk.

Op 17 oktober jl. heeft het college de vragen beantwoord. Als antwoord op vraag 4 welke middelen kunnen worden ingezet, geeft het college aan dat cameratoezicht wordt overwogen, als andere middelen geen effect hebben.

Tijdens de bijeenkomst georganiseerd door de VVD op 5 november, hebben de buurtbewoners situaties omschreven die duiden op ernstige intimidatie van buurtbewoners. Ook ervaart een deel van de bewoners andere overlast, veroorzaakt door de hangjongeren en

de, naar hun zeggen drugsdealers. Waaronder geluidsoverlast, zwerfafval, e.d. De buurt vraagt het cameratoezicht zo spoedig mogelijk in te zetten.

 • De andere middelen lijken tot nu toe weinig effect gehad te hebben. Dat is althans het gevoel dat wij ophalen bij de buurt. Kan het college hierover meer vertellen?
 • Lopen er onderzoeken en (h)erkent de politie de gevolgen van drugsdealen?
 • Is het college bereid dit middel snel in te zetten? En zo ja, op welke termijn?
 • Is extra verlichting bij de voormalige Plus een optie, om zo voor meer gevoel van veiligheid te zorgen / jongeren te weren?
 • Is het mogelijk de overdekte ruimtes, waar hangjongeren zich graag schuilhouden, af te sluiten met bijvoorbeeld een rolluik of hek?
 • Welke verantwoordelijkheid heeft de eigenaar van het pand om overlast rondom het pand te voorkomen? Is de gemeente hierover met de eigenaar in gesprek?
 • Het college geeft aan dat er gewerkt wordt aan herontwikkeling van de locatie. Hoe concreet is deze herontwikkeling? Op welke termijn verwacht het college herontwikkeling?
 • Bewoners geven aan regelmatig contact te zoeken met de politie en gemeente. Maar ook dat men bijna geen terugkoppeling krijgt en dat de informatievoorziening moeizaam verloopt.
 • Herkent de politie / gemeente zich in dit beeld?
 • Wordt de schouw, waarin sprake is in de beantwoording richting PvdA, samen met buurtbewoners op korte termijn georganiseerd?