Terugblik raadvergadering 29 november 2018

© Frank Bosvelt

In de raadsvergadering van 29 november vroeg de VVD aandacht voor de horeca rondom de Markt en het centrum, de veiligheid in het buitengebied (bereikbaarheid). De VVD stemde in met de restauratie van de Jacobstoren. Het beleidskader wonen met zorg (24uurszorg) hebben wij afgekeurd. Er is nog steeds een blokkade voor nieuwe initiatieven. Een amendement opgesteld door PVDA en VVD en gesteund door D66 en GroenLinks haalde het echter niet. Daarmee kan de VVD niet instemmen met dit kader. Daarnaast stemde de VVD, met een kritische noot in met de cultuurnota.


Veiligheid/bereikbaarheid buitengebied: Tineke van der Linden-Plass

Nu de landelijke politie is overgestapt op een andere aanbieder (T-mobile) heeft de politie niet altijd bereik. Dat betekent dat ze hun werk niet altijd naar behoren kunnen uitvoeren (ze gebruiken hun telefoon om bijvoorbeeld kentekens te checken via een app). Burgemeester Bengevoord heeft toegezegd dit landelijk aan de orde te stellen.


Horeca rondom Markt: Inge klein Gunnewiek

Een horeca ondernemer op het Weurden die al 13 jaar daar onderneemt durft uitbreiding van zijn zaak niet aan, omdat het vergunningentraject mogelijk te lang duurt. Ook vindt de VVD het centrumplan uit 2008 wel gedateerd. Dat plan zegt dat horeca op de Markt moet. Echter, daar is geen plek meer en we zien op meerdere plekken uitzonderingen.

Wethouder Saris gaf aan dat zij welwillend tegenover uitbreiding van de horecazaak staat en dat het horecabeleid onder de loep wordt genomen bij het herinrichten van de Markt.


Cultuurnota: Janet Poels

De VVD-fractie heeft kritisch de cultuurnota en alle bijbehorende documenten gelezen, zoals u dat van ons gewend bent over een onderwerp ‘cultuur’ waarbij de VVD altijd vindt dat kosten en opbrengsten goed in balans moeten zijn. 

De VVD Winterswijk is met u trots op ons mooie culturele aanbod en wil als voorbeeld het prachtige initiatief van Boogiewoogie noemen, waarbij 2 docenten in een week tijd op een basisschool samen met álle kinderen een miniconcert voorbereiden op basis van zelfgemaakte instrumenten. 

Zoals gezegd is de VVD fractie kritisch op de kosten, omdat in het verleden bij elk tekort elke keer een onverwachte vraag richting de raad kwam om extra financiële middelen. Dit moet afgelopen zijn, en wethouder heeft ons in de beantwoording van al onze vragen in de commissievergadering duidelijk laten weten dat hij dit met ons eens is. Wij willen in deze dan ook een compliment maken naar ‘De Storm’, die de kostbare trekkenwand in de afgelopen periode uit eigen middelen heeft weten te financieren. 

Maar voorzitter, daarentegen baart Stichting Boogiewoogie ons nog wel zorgen. Hoe kan een instelling een betrouwbare bedrijfsvoering hebben, zonder dat men de administratie op orde heeft? Voorzitter, ook in deze hebben we begrepen dat de wethouder deze zorgen met ons deelt, en de stichting in administratieve zin ondersteuning krijgt. Ook begrijpen we van het bestuur dat men steeds nadrukkelijker zelf kijkt naar andere mogelijke inkomsten en verhuur van ruimtes aan zelfstandige muziekdocenten serieus oppakt. De fractie hoopt dat we aangenaam worden verrast, je mogelijk gerustgesteld, door het aanstaande businessplan. Zou de wethouder ons kunnen bevestigen dat dit plan uiterlijk begin volgend jaar aan ons zou kunnen worden voorgelegd? 

Voorzitter, de fractie van de VVD wil nadrukkelijk benoemen, dat alle verhogingen van subsidies uiteindelijk wel door de inwoners van Winterswijk opgebracht moeten worden en we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Als we nu met elkaar gaan investeren in groei van Winterswijk in aantal inwoner én aantal huishoudens, dan zullen we de kosten voor culturele instellingen makkelijker kunnen opbrengen met elkaar en hoeven we niet elke keer onze inwoners om een extra bijdrage te vragen middels een OZB-verhoging.