Aandacht voor woningmonitor

De VVD fractie heeft vanavond in de commissievergadering gevraagd hoe het college aankijkt tegen de woningmonitor. Een stuk waarvan de VVD fractie spontaan in de krimpkramp schiet. Gelukkig is het college positief en wil zij ook denken in kansen: het aantal nieuwbouwwoningen gaat waarschijnlijk van 350 omhoog naar 850 in Winterswijk.


Hieronder onze volledige bijdrage:

De monitor geeft heel veel getallen bijvoorbeeld met betrekking tot leegstand, aantal nieuwbouwwoningen, gezinssamenstelling, etcetera etcetera gebaseerd op 2017.
Zoals we ook in de stukken kunnen lezen is het woningbestand in Winterswijk behoorlijk verouderd, 50% van de woningen dateert van voor 1950. Voor een deel van die woningen zal het heel erg lastig zijn ze rendabel energieneutraal te maken.


Daarnaast lezen we dat in Nederland gemiddeld 6,4 nieuwbouwwoningen per 1.000 inwoners worden gebouwd. In de achterhoek is dit gemiddeld 4,5 en in Winterswijk slechts 1,7. We lezen ook dat de vraag naar sociale huurwoningen toeneemt, maar als we de woningvoorraad zien van De Woonplaats dan zien we dat deze in 2017 met 22 is gedaald en in 2018 waarschijnlijk weer minus 3.


We hebben daarom schriftelijk gevraagd naar de ontwikkeling van de woningvoorraad van De Woonplaats, want dit baart ons zorgen. De VVD is bang dat de uitkomsten van deze monitor klakkeloos worden overgenomen in de regionale woonagenda.  Maar deze monitor geeft alleen aan wat er was. En gaat dus totaal niet uit van wat “kan zijn”. De VVD denkt graag in kansen voor de Achterhoek.


De provincie Gelderland moet 100.000 woningen gaan bouwen. Als we massaal kiezen voor knooppunt Arnhem-Nijmegen, ja dan zullen de demografische ontwikkelingen
uit de woningmarktmonitor zich negatief doorzetten.En misschien nog wel veel sneller dan nu volgens de demografische ontwikkelingen wordt verwacht. Mensen die nu niet in de Achterhoek wonen, staan niet in dit onderzoek. Dan hebben we het over de jongeren die nu weg zijn om te studeren en een paar jaar elders in het land wonen en werken.
Jongeren die misschien wel willen terugkomen tegen de tijd dat ze zelf een gezin willen stichten.


Maar ook over mensen die graag in onze regio willen wonen. Is er bijvoorbeeld bekend wat werkgevers in deze regio eigenlijk nodig hebben qua aantallen werknemers?
Gaan we die werknemers qua aantallen en qua werk- en opleidingsniveau allemaal vinden in onze eigen regio, als we blijven uitgaan van de demografische ontwikkeling?
We moeten natuurlijk nog de regionale woonagenda afwachten, maar de VVD is wel benieuwd hoe het college aankijkt tegen dit stuk maar ook tegen de geluiden in de regio om te zorgen voor meer woningaanbod en de geluiden dat de krimp later inzet.