Urgentie waterschappen steeds groter. Winterswijk vertegenwoordigd voor verkiezingen Waterschap Rijn & IJssel.

De droogte is nog niet over; natuurgebieden staan droog, boeren hopen op regen en het risico van verzakken van woningen neemt toe. Daarbij moet het voorjaar van 2019 officieel nog beginnen. Ondanks dat regenval niet te sturen is, kan door goed waterbeheer gestuurd worden in de verdeling van het beschikbare water. Dat maakt het bestaan van de waterschappen belangrijker dan ooit, zeker met het oog op de droge zomers die nog gaan volgen als gevolg van de klimaatverandering. Daarom doet VVD mee aan de waterschapsverkiezingen.

Woensdag 20 maart 2019 is de dag dat u zelfs 2 stemmen kunt uitbrengen. U kunt dan stemmen voor de Provinciale Staten en Waterschap Rijn en IJssel. Gebruik uw stem voor Waterschap Rijn en IJssel omdat water er toe doet!

Op 8 februari jl. werd de definitieve kieslijst voor Waterschap Rijn & IJssel vastgesteld. Acht partijen nemen deel aan de waterschapsverkiezingen. De kandidaten van de VVD lijst vormen een evenwichtige mix met accenten op kennis en ervaring.

Voor Winterswijk staat Niels Abbink op plek 17 op de lijst van de VVD. In het dagelijks leven is hij vertegenwoordiger in de landbouwmechanisatie. Omdat hij geboren is op een melkveebedrijf en commissielid van LTO Noord - Oost Achterhoek is, heeft hij een goed netwerk binnen de agrarische sector en is hij een geschikte kandidaat om het bestuur van Rijn en IJsel te versterken.

VVD en waterschap Rijn en IJssel

VVD wil een waterschap waar het veilig is, dat klaar is voor de toekomst, dat er voor óns is en dat zijn zaken op orde heeft.Meer informatie:

Lijsttrekker: Berend Jan Bussink (mail)
Fractievoorzitter: Floor Wissing (mail)

Zie ook Waterschap Rijn en IJssel