Omgevingswet vastgesteld

In december 2019 is de Omgevingsvisie Buitengebied na een proces van vijf jaar vastgesteld.De visie is opgestart door wethouder Te Gronde en naar een goed einde gebracht door wethouder Klein Gunnewiek.

Het maken van de visie heeft enkele jaren gekost en was een traject dat niet altijd vlekkeloos verliep. Zo’n 300 inwoners en organisaties uit het buitengebied gaven hun input.Die moest vervolgens vertaald worden. Dat was op inhoud niet altijd heel moeilijk, maar wel op proces. Een hoop om van te leren. 

De visie is een echt liberale : we gaan uit van uitnodigingsplanologie : nodig mensen uit om zelf met plannen te komen zonder allerlei vooraf gestelde regels: ga uit van de kwaliteit van een erf en kijk dan naar wat mogelijk is.Zo is er meer ruimte voor wonen, woningsplitsing, werken en recreatie. Maar is ons landschap en het instandhouden of versterken van de kwaliteiten er van een zeer belangrijk onderdeel.

Dat alles om ons buitengebied leefbaar te houden. Want ons buitengebied is prachtig, maar zonder economische dragers kunnen we het niet in stand houden. Voor meer info: