Raadsterugblik

Afgelopen raadsvergadering werd het bestemmingsplan Park Achterhoek en de bestemmingsplanwijziging Logistiek Centrum Obelink vastgesteld. De VVD is verheugd dat na jaren van mooie plannen, het college nu in staat is geweest het plan vlot te trekken en vindt daarvoor complimenten richting het college op zijn plaats. Er ligt nu een prachtig, concreet plan met allemaal zorggerelateerde bedrijven op tafel. Ook de zorgboerderij die gepland staat kan op een groot draagvlak vanuit de raad rekenen. In de aanloop van dit plan zijn de betrokkenen gehoord en voorgelicht door de wethouder. Bij de invulling van het plan is dan ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de buurt en hun wensen. Ook de regisseur van Park Achterhoek, Rik Gommers, heeft een belangrijke rol gespeeld in het hele proces. Dat bedrijven nu de kans krijgen in dit mooie gebied te ondernemen is voor ons van groot belang. Ook het ontwikkelplan Cultuurkwartier stond op de agenda. De tender waarmee de raad indertijd heeft ingestemd bleek niet haalbaar te zijn. De VVD is nog steeds van mening dat het gebied rondom het Weurden ontwikkeld moet worden. Woningbouw moet een belangrijk onderdeel zijn van het plan. Wij zijn benieuwd naar het nieuwe plan dat straks aan de raad zal worden voorgelegd.

Tineke van der Linden, raadslid VVD