NIEUW VRIJHEIDSPARK, NIEUWE VERKEERSREGELS!

NIEUW VRIJHEIDSPARK, NIEUWE VERKEERSREGELS!

Met de vernieuwing van het Vrijheidspark, is ook de verkeerssituatie op en rond het Raadhuis gewijzigd. In dit groene hart van het centrum geldt nu: matig je snelheid tot 15 kilometer per uur, geef voetgangers en fietsers de ruimte en parkeer in de parkeervakken. De komende weken besteden we daar als gemeente extra aandacht aan. Vanochtend was de aftrap met een flyeractie.

We zien dat er nog altijd automobilisten zijn die hun weggedrag niet aanpassen aan de nieuwe verkeerssituatie in het park. Daarom starten we een campagne en zullen de boa´s van de gemeente strenger gaan handhaven.

Strenger toezicht op foutparkeerders Nu de horeca en de markt weer open mogen, wordt het weer drukker in het Winterswijkse centrum. Dat betekent automatisch dat daar weer meer geparkeerd wordt. Ook in het Vrijheidspark. Verkeerd geparkeerde auto´s veroorzaken een onoverzichtelijke verkeerssituatie voor andere weggebruikers in het park. Om de verkeersveiligheid te vergroten gaan onze boa´s de komende tijd strenger handhaven.

#welkominhetvrijheidspark Naast parkeren in de vakken, willen we ook meer aandacht vragen voor twee andere belangrijke regels: beperk je snelheid en houd rekening met elkaar. Vanochtend zijn we daarom gestart met de campagne #welkominhetvrijheidspark, waarmee we grotere bekendheid voor de nieuwe regels genereren. Met een eerste flyeractie brachten we weggebruikers op de hoogte. De komende weken zullen er ook borden en spandoeken in het park komen te staan.