POLITIEK FORUM beleidsplan zandwegen

POLITIEK FORUM

Vanavond een goede avond gehad over het beleidsplan zandwegen.

Zandwegen hebben hun charme en horen bij Winterswijk.

Dat mag van de VVD best wat meer geld kosten qua onderhoud. Verharden dat willen we niet.

Onverharde wegen zijn door hun specifieke karakter van grote waarde voor het Winterswijks landschap. Ze hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde en zijn daarnaast ook van belang voor de ontsluiting van de woningen, bedrijven en (landbouw)percelen.

Het huidig uitgangspunt van beleid voor onverharde wegen is: onverhard blijft onverhard, maar verdere kaders ontbreken. In het op te stellen plan worden kaders aangebracht. Belangen als het landschappelijke karakter, bereikbaarheid, comfort en veiligheid moeten daarin zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden. Om dit goed te regelen, wordt een beleids- en beheerplan voor de onverharde wegen opgesteld.