Locatiekeuze bedrijventerrein

Tijdens de commissievergadering van donderdagavond, met als agendapunt de locatiekeuze nieuw bedrijventerrein Winterswijk, heeft de VVD haar zorgen geuit over het kunnen blijven boeren door de 2 zonen van de familie Klumper.

Hieronder onze bijdrage:

De VVD ziet het belang van het vaststellen van een voorkeurslocatie voor de ondernemers van Winterswijk. Dat is ook verder geen discussiepunt bij ons.

De beoogde locatie is ook van belang voor een andere tak dan industriële ondernemingen , namelijk de boerenfamilie die geïnvesteerd heeft in bedrijfsopvolging van beide zonen.

De VVD vindt het van groot belang dat de huidige agrarische sector kan blijven bestaan. Zij zijn van groot belang. En niet alleen voor ons karakteristieke landschap waar zij ook het nodige natuurbehoud voor hun rekening nemen. Nee, zij zijn volwaardige ondernemers die ook een boterham moeten kunnen verdienen.

De VVD fractie heeft onlangs een heel constructief gesprek gehad met de familie Klumper. Terecht maken zij zich zorgen over de voortgang van hun bedrijf. Met name de toekomst van de beide zonen die er voor gekozen hebben om ook te gaan boeren. Daar is, zoals we allemaal gisteravond tijdens de inspraakavond hebben kunnen horen, veel in geïnvesteerd.

De VVD fractie is erg benieuwd wat het college denkt te kunnen doen om de familie Klumper te faciliteren zodat hun bedrijfsvoering niet in gevaar komt en de toekomst van de beide opvolgers gewaarborgd blijft. Het is een familie die van oudsher al heeft geboerd in Winterswijk en met succes.

Wat ons betreft moet dat zo blijven. En wij wachten even af wat deze commissievergadering aan antwoorden oplevert. Naar aanleiding daarvan beraden wij ons op vervolgstappen.