Algemene Vergadering VVD

Vandaag was de digitale bijeenkomst van de VVD-live met Algemene Vergadering. De leiding was in handen van voorzitter Christianne van der Wal. Verschillende gasten waren aanwezig onder wie onze demissionaire premier Mark Rutte en waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans. Er was ruimte om vragen te stellen. Als je vraag door tijdgebrek niet in de uitzending aan bod zou komen, zal hij door een kamerlid worden beantwoord. Ook vanuit ons Liberale Netwerk Oost-Achterhoek, zijn een aantal vragen gesteld. Zodra wij antwoord hebben ontvangen komen wij er op terug.
Een aantal enthousiaste leden en kandidaten op onze verkiezingslijst waren bij het live evenement aanwezig. Nasim Morad, Bert ten Dolle, Egbert Bos, Richard Garvelink, Willem Hemink, Tineke van der Linden en Wil Willemsen. Hoogstwaarschijnlijk hebben er nog wel meer Winterswijkse Liberalen meegekeken.
Een drietal moties die ons zeer aanspraken en waarvan de aanbevelingen zijn overgenomen, passeerden vandaag, tijdens de bijeenkomst VVD-live, de revue.
De 1e motie kan ook een wezenlijke bijdrage leveren om de agrarische sector, die het al zo moeilijk heeft, te behouden. Degenen die willen blijven “boeren”, moeten wat de VVD Winterswijk betreft alle kansen krijgen om dat te doen.
Maak innovatieve methoden voor stikstofreductie onderdeel van het regeerakkoord!
“Voor de landbouw stimuleren we innovatieve methoden die ruimte efficiënt gebruiken en emissies bij de productie omlaag brengen. Zo kan Nederland met trots een florerende agrarische sector behouden en wereldleider blijven op het gebied van efficiënte productie”, aldus het VVD-verkiezingsprogramma. Nu de formatie nog bezig is, is dit de gelegenheid om de innovatieve methoden voor stikstofreductie onderdeel van het regeerakkoord te maken. Deze kans mogen we niet laten lopen. Toelichting De reductie van onze stikstofuitstoot is belangrijk voor de verbetering voor de natuur, maar ook om woningen en wegen te kunnen aanleggen. Voordat we overwegen om tientallen miljoenen te steken in het uitkopen van boeren, en daarmee onze afhankelijkheid van geïmporteerd voedsel nog verder te vergroten, zou de eerste stap moeten zijn om met innovatieve methoden de stikstof bij de bron te reduceren. Bijvoorbeeld door de vorming van stikstof te voorkomen of door scheiding de uitstoot van stikstof te verminderen. Investeringen in die innovatieve methoden zijn veel effectiever dan de uitkoop van boeren. De VVD pleit al jaren voor innovatie in plaats van opkoop of onteigening, denk hierbij aan de aangenomen motie van het lid Lodders over de gezant innovatie. Innovatie heeft zich al in de praktijk bewezen. Echter zijn er nog twijfels onder de andere twee mogelijke regeringspartners, CU en D66. Als extra steun in de rug roepen de leden van de VVD de onderhandelaars vanuit de fractie op om deze kans niet voorbij te laten gaan en de innovatieve methoden voor stikstofreductie onderdeel te laten zijn van het nieuwe coalitieakkoord.
Zorgen over onze pensioenen.
Constateert, dat
- Vraagtekens bestaan over het achterwege laten van indexaties van pensioenen;
- Pensioenfondsen beschikken over grote vermogens;
- Inkomsten uit premies en beleggingen de pensioenuitgaven ver overtreffen;
- Een reëlere rekenrente dekkingsgraden flink doet stijgen;
- Pensioengerechtigden fors koopkrachtverlies hebben;
- Prijzen stijgen, maar pensioenen niet geïndexeerd worden;
Verzoekt om
- Parlementair meer aandacht te besteden aan de huidige én toekomstige pensioensituatie;
- De pensioensituatie niet uitsluitend het thema te laten zijn van oppositiepartijen;
- Mogelijke indexatie te onderzoeken voor de gehele aanvullende pensioensector;
-Na te gaan, of en hoe het enorme koopkrachtverlies is te herstellen.
Toelichting Er is, ook in VVD verband, een breed maatschappelijke discussie gaande over de vraag waarom de aanvullende pensioenen niet verhoogd worden. Vooral omdat de pensioenfondsen beschikken over ongeveer € 2000 miljard aan vermogen. De inkomsten uit pensioenpremies en beleggingsrendementen overtreffen verregaand de uitkeringen. Voorbeeld 2020: Premies 34 mld. + Beleggingen 90 mld. = 124 mld. Uitkeringen 32 mld. Toevoeging aan vermogen in één jaar € 92 mld. Met een meer realistische rekenrente komen de dekkingsgraden op > 120%. De koopkracht van een aanvullend pensioen is inmiddels met zo’n 25% verminderd.
Voor de toekomst zien wij hier ook kansen. Maar wel op passende locaties.
Maak de bouw van nieuwe kerncentrales onderdeel van het regeerakkoord!
“Investeren in doordachte duurzaamheid is nodig voor strategische onafhankelijkheid. Kernenergie is daarbij onmisbaar”, aldus het VVD-verkiezingsprogramma. Nu de formatie nog bezig is, is dit de gelegenheid om de bouw van nieuwe kerncentrales onderdeel van het regeerakkoord te maken. Deze kans mogen we niet laten lopen.
Toelichting Zoals gezegd is kernenergie onmisbaar om de klimaatdoelstellingen te behalen. Naast dat het schoon, veilig en innovatief is, werkt dit ook stabiliserend op de energieprijs omdat het leveringszekerheid creëert. Tevens maakt dit ons minder afhankelijk van Russisch aardgas, vermindert het de uitgaven die we voor de ombouw van ons stroomnet moeten doen en last but not least, het neemt weinig ruimte in, dit in tegenstelling tot windparken en zonneweides. De VVD heeft zich al jaren ingespannen om de geesten rijp te maken voor kernenergie, denk hierbij aan de aangenomen motie van het lid Dijkhoff voor een marktconsultatie. Evenals de oproep van de VVD; “als je meent dat je in 2050 eigen stroom wilt opwekken, heb je kernenergie nodig”. Gelet op het bovenstaande doet het ons daarom deugd om via de pers te vernemen dat extra kerncentrales nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te gaan behalen. Echter zijn er nog twijfels onder de andere twee mogelijke regeringspartners, CU en D66. Als extra steun in de rug roepen de leden van de VVD de onderhandelaars vanuit de fractie op om deze kans niet voorbij te laten gaan en de bouw van nieuwe kerncentrales onderdeel te laten zijn van het nieuwe coalitieakkoord