10 mei 2016 algemene ledenvergadering VVD Winterswijk

Beste liberale vrienden,

 
De VVD is in beweging. De hele partijstructuur gaat veranderen en dat gaat ook onze lokale VVD in Winterswijk aan. Het bestuur van Winterswijk denkt dat het opener wordt, er meer betrokkenheid mogelijk is en meer kansen gaat geven. Maar daar moeten wij nog wel wat voor doen.

Op 10 mei is er een algemene ledenvergadering gepland. Wij nodigen u daarvoor van harte uit. Tijdens die algemene ledenvergadering willen wij vooral genoemde veranderingen met u bespreken en natuurlijk uw mening erover horen. Het is dus van belang op 10 mei te komen, mee te praten en uw stem mede bepalend te laten zijn.

U ontvangt van ons een agenda en meer informatie over deze ledenvergadering in de tweede helft van april, maar het zou fijn zijn als u de datum alvast reserveert in uw agenda.

 

Namens het bestuur VVD Winterswijk

Fijne Paasdagen,

 

Met vriendelijke groet,

 

Wil Willemsen

Secretaris VVD Winterswijk