• Tom van Beek verlaat de Winterswijkse VVD fractie

  17 oktober − Tom van Beek verlaat de Winterswijkse VVD fractie Lees verder

 • OZB melkkoe voor het nieuwe college?

  27 september − OZB melkkoe voor het nieuwe college? Jaarlijks ontvangt u, als eigenaar van een woning of bedrijfspand, de aanslag Onroerend Zaak Belasting. De hoogte van de aanslag wordt berekend aan de hand van de waarde van uw woning/pand (WOZ-waarde) en het dan geldende tarief. De VVD is voor zo laag mogelijke lasten voor de inwoner. Daarom hebben wij in 2014 de OZB-opbrengsten op een maximumniveau vastgezet, zodat u niet meer bent gaan betalen. Stijgingen of dalingen van de woningprijzen maakten dus niet uit de afgelopen raadsperiode, want de gemeente hield dezelfde totale opbrengst en u ongeveer dezelfde aanslag. Ook gunstig voor de huurder natuurlijk, want stijgende lasten worden doorberekend in de huurprijs. Lees verder

 • Wie stapt over zijn schaduw in de Achterhoek Board?

  06 september − De nieuwe Achterhoek Board is geïnstalleerd. De kaders voor de board wordt door de Achterhoekse raad meegegeven. Namens VVD Winterswijk is Gert-Jan te Gronde, raadslid Gemeente Winterswijk in de Achterhoek raad vertegenwoordigd. Lees verder

 • Even voorstellen: Dick Scholts

  03 juli − Mijn naam is Dick Scholts en ben commissielid samenleving sinds december 2017. Een reden voor mij was, de plaatselijke politiek in te gaan, om een doorgeefluik te kunnen zijn van onze Winterswijkse inwoners. Lees verder

 • Even voorstellen: Tineke van der Linden-Plass

  26 juni − Als nieuwkomer in de steunfractie, is het voor mij nog vooral veel luisteren en opslaan. Ik merk dat veel zaken nog niet helemaal tot mijn bagage behoren. Veel discussies over bepaalde onderwerpen, ook al krijg je via de griffie stukken aangeleverd om jezelf te verdiepen, brengen voor mij nog geen duidelijk beeld. Lees verder

 • Reactie VVD op coalitieakkoord CDA en Winterswijks Belang

  20 juni − CDA en Winterswijks Belang hebben een coalitieprogramma geschreven voor alle Winterswijkers. Zij zien uit naar een constructieve, raadsbrede samenwerking om Winterswijk bruisend te houden. Laten we vooropstellen dat de VVD hier blij mee is. We zijn zeker ook tevreden over het feit dat we zien dat verschillende van onze punten uit ons verkiezingsprogramma zijn overgenomen. Lees verder

 • Raad neemt afscheid wethouder Gert-Jan te Gronde

  15 juni − Gisteravond namen we afscheid van Gert-Jan als wethouder, tijdens zijn laatste raadsvergadering als wethouder. We hebben hem bedankt voor zijn onverstoorbare inzet. Lees verder

 • Raadsvergadering 31 mei 2018: afvalinzameling en beleidskader Sociaal Domein

  © ROVA

  01 juni − Tijdens de raadsvergadering donderdag 31 mei vroeg de VVD bij monde van Inge Klein Gunnewiek aan wethouder Gommers om nog eens goed te kijken naar de inzameling van PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons). Reden was het bericht van de Gemeente/ROVA dat de kwaliteit niet altijd goed is (er zit veel in, dat er niet in hoort) en dat er de komende tijd wordt gecontroleerd en dat containers bij foute inhoud niet worden geleegd. Lees verder

 • Zondagsopenstelling winkels in juli en augustus

  © Annet Piek

  01 juni − De afgelopen 2 weken was Winterswijk in rep en roer. Wat een ongehoorde actie van Enschede, om maar zo te proberen ons winkelend publiek naar Enschede te halen. De tegenactie van de ABH : “iedereen houdt van gratis parkeren” vonden wij zeker ludiek en geslaagd. Lees verder

 • Reactie VVD op advies informateur

  06 april − Op 5 april jl. heeft informateur Van Dijk (CDA) de raad bijgepraat over zijn advies voor het vervolg van de coalitieonderhandelingen. Het CDA en WB gaan verder praten om tot een college te komen. Lees verder

 • Ontkrampen is ontkrimpen!

  14 maart − De Achterhoek is aangemerkt als krimpregio. Hoewel er voor Winterswijk nu nog niet veel aan de hand is, merken ook wij dat er wat aan het veranderen is. Sommige buurgemeenten zijn al wel aan het krimpen en de bevolkingsopbouw is aan het verouderen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn omdat we steeds vitaler ouder worden. Toch schuilt er een gevaar in deze ontwikkeling. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018

  05 januari − Hier vindt u ons verkiezingsprogramma 2018, getiteld Ruimte voor ondernemende Winterswijkers. Lees verder

 • VVD Winterswijk wil een verbod op grote windmolens en meer geld voor zonne-energie

  13 februari − De VVD Winterswijk gaat in de raadsvergadering van 23 februari aanstaande een voorstel indienen om grote windmolens in Winterswijk te verbieden. Op dit moment wordt er door de gemeente Winterswijk gewerkt aan een plan dat het mogelijk moet maken om 12 grote windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen. Grote windmolens hebben een hoogte tot wel 200 meter en zijn voorzien van knipperende rode toplichten. Lees verder

 • Grote windmolens in Winterswijk? Laat uw stem horen op de inspraakavond.

  09 oktober − Binnenkort moet de gemeenteraad een besluit nemen over de energievisie van Winterswijk. In deze visie staat dat de gemeente initiatieven op het gebied van duurzame energie en energiebesparing zoveel mogelijk de ruimte wil geven. Volgens de gemeente is hierbij ook plaats voor 12 grote windmolens in Winterswijk. Deze enorme windturbines van meer dan 200 meter hoog zullen in de hele gemeente zichtbaar zijn. Lees verder

 • Uitnodiging gesprek over voortgang vernieuwing pensioenstelsel en het verkiezingsprogramma

  03 oktober − Beste VVD leden, graag nodigen we u uit, namens het Seniorennetwerk Nederland en het Thematisch Netwerk Werk & Inkomen, voor een gesprek over het toekomstige Nederlandse pensioenstelsel en de paragraaf van het verkiezingsprogramma over pensioenen. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 15 september 2016

  02 oktober − In de raadsvergadering van vorige week werd door Tom van Beek van de VVD gevraagd naar de stand van zaken over de plaatsing van extra zendmasten in het buitengebied. De burgemeester heeft aangegeven dat onderzoek naar andere locaties het Woold niets heeft opgeleverd en dat binnen een paar maanden duidelijkheid zal komen over de exacte plek aan de Meerdinkweg. Lees verder

 • In het zonnetje gezet

  29 september − Terwijl de nazomer de herfst nog even van ons af houdt kunnen wij in Winterswijk terug kijken naar een zeer geslaagd evenementen seizoen. De gemeente Winterswijk profileert zich sinds enkele jaren als evenementen gemeente. Tussen profileren als, en echt een evenementen gemeente zijn zit een groot verschil en heel veel werk. Winterswijk mag trots zijn op de groeiende groep mensen die de laatste jaren steeds meer mooie kleine en grote evenementen organiseren. Lees verder

 • Achterhoeks Nieuws: Tom van Beek hoeft geen hoofdrol te spelen

  23 augustus − WINTERSWIJK – Tom van Beek, gemeenteraadslid voor de VVD, kan zich vastbijten in een onderwerp. Dat bleek de afgelopen jaren bij een onderwerp als blusvijvers. Hij maakte zich zorgen over de veiligheid van de bewoners van het buitengebied bij een brand. Duidelijk was dat de brandweer meer bluswater nodig heeft, maar het gemeentebestuur deed er te weinig aan. Van Beek bleef er naar vragen in raads- en commissievergaderingen. Andere raadsleden irriteerde dat wel eens, maar in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie werd wel unamiem een voorstel aangenomen om versneld blusvijvers aan te leggen. Van Beek is daar tevreden over, 'maar er hadden al meer blusvijvers kunnen liggen'. Lees verder

 • Vooraankondiging ledenvergadering 2 november 2016

  05 augustus − Beste liberale vrienden, We zijn een beetje vroeg maar willen toch vast wat vertellen over de komende algemene leden vergadering. Dit wordt een bijzondere vergadering. We stellen het daarom erg op prijs als je hierbij aanwezig kunt zijn en je stem als lid laat horen. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 30 juni 2016

  09 juli − Tijdens de raadvergadering heeft de VVD fractie de raad geïnformeerd over haar acties tegen het opheffen van buslijn 73. Buslijn 73 Winterwijk Groenlo is een door scholieren en studenten uit Winterswijk veel gebruikte drukke en onmisbare levensader. Deze lijn is wat betreft de bezetting juist een voorbeeld voor andere minder drukke buslijnen. De VVD fractie vindt opheffen dan ook een slecht plan en heeft hierover contact gezocht met de verantwoordelijk gedeputeerde Conny Bieze. Lees verder