• Liberale pluim 2018 voor Hans Tenbergen en zijn “Oud-Winterswijk”

  27 december − Op 27 december jl. heeft het lokale netwerk Oost Achterhoek van de VVD de Liberale Pluim uitgereikt aan Hans Tenbergen voor zijn “Oud-Winterswijk”. Lees verder

 • Opnieuw aandacht gevraagd voor stijgende OZB tarieven

  20 december − De VVD heeft vanavond in de raad aandacht gevraagd voor de stijging van de OZB tarieven. Helaas haalde ons amendement om de tarieven niet te verhogen en dekking te zoeken in meer OZB opbrengst door het bouwen van meer nieuwbouwwoningen in plaats van de lasten te verhogen voor onze inwoners het niet. Lees verder

 • Aandacht voor woningmonitor

  05 december − De VVD fractie heeft vanavond in de commissievergadering gevraagd hoe het college aankijkt tegen de woningmonitor. Een stuk waarvan de VVD fractie spontaan in de krimpkramp schiet. Gelukkig is het college positief en wil zij ook denken in kansen: het aantal nieuwbouwwoningen gaat waarschijnlijk van 350 omhoog naar 850 in Winterswijk. Lees verder

 • Terugblik raadvergadering 29 november 2018

  © Frank Bosvelt

  30 november − In de raadsvergadering van 29 november vroeg de VVD aandacht voor de horeca rondom de Markt en het centrum, de veiligheid in het buitengebied (bereikbaarheid). De VVD stemde in met de restauratie van de Jacobstoren. Het beleidskader wonen met zorg (24uurszorg) hebben wij afgekeurd. Er is nog steeds een blokkade voor nieuwe initiatieven. Een amendement opgesteld door PVDA en VVD en gesteund door D66 en GroenLinks haalde het echter niet. Daarmee kan de VVD niet instemmen met dit kader. Daarnaast stemde de VVD, met een kritische noot in met de cultuurnota. Lees verder

 • Bezoek aan de politie

  22 november − Drie leden van de fractie gingen vanavond met de wijkagenten op pad. De raad was uitgenodigd door de politie. Wat een gastvrije ontvangst en interessante avond. Lees verder

 • Bedrijfsbezoek melkveebedrijf Mark Ormel

  22 november − Het lokale VVD netwerk Oost-Achterhoek was vanavond op bezoek bij het melkveebedrijf van Mark Ormel in De Heurne. We kregen een rondleiding en spraken daarna over de ontwikkelingen in de landbouw en de opgave m.b.t. de energietransitie en de impact daarvan op het grondgebruik in de agrarische sector. Een mooie bijkomstigheid was de geboorte van een prachtig kalfje. Lees verder

 • Collegevragen inzake Winterswijk-Oost

  07 november − De VVD fractie heeft naar aanleiding van de bijeenkomst gisteravond over "De Toekomst van Winterswijk Oost" vragen gesteld met betrekking tot de overlast bij de voormalige Plus supermarkt en de verkeersveiligheid rondom het plein aan de Kloetenseweg. Lees verder

 • "De toekomst van Winterswijk-Oost"

  06 november − VVD Winterswijk kijkt terug op een mooie avond over "De toekomst van Winterswijk Oost". Er waren ruim 80 mensen uit de buurt aanwezig om met ons in gesprek te gaan over de thema's veiligheid, voorzieningen, woningen/verduurzaming en openbare ruimte. Ook de pers was goed vertegenwoordigd. Lees verder

 • Bedrijfsbezoek Mark Ormel in de Heurne

  28 oktober − Wij willen u graag attenderen op een bedrijfsbezoek dat zal plaatsvinden op 22 november a.s. Dit bedrijfsbezoek is voor leden, maar ook voor andere geïnteresseerden. Locatie zal het melkveebedrijf van Mark Ormel in de Heurne zijn. Lees verder

 • VVD stemt niet in met begroting 2019-2022

  26 oktober − De afgelopen raadsvergadering werd de begroting 2019-2022 besproken. De eerste begroting in 8 jaar waar de VVD niet aan meegeschreven heeft. Dat was te merken. De financiële dekking van alle plannen van CDA en WB stemt ons niet vrolijk. De rekening voor de OZB gaat de komende jaren stijgen en ook de prijs van een omgevingsvergunning gaat omhoog. Daarbij gaat voor het eerst in jaren de schuld weer stijgen. De VVD heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om te zorgen dat de schuld van de gemeente daalde. Die schuld is nu 75 miljoen. Nu gaat de schuld de komende jaren met zo'n 6 miljoen euro omhoog en dan zijn nog niet eens alle plannen financieel in de begroting opgenomen. Lees verder

 • Tineke van der Linden-Plass geïnstalleerd als raadslid

  25 oktober − Op 23 oktober werd Tineke van der Linden-Plass geïnstalleerd als raadslid voor de VVD. Hier legt zij de eed af. Wij wensen haar veel succes én natuurlijk ook plezier bij het vervullen van haar taak. Lees verder

 • Inbreng VVD Winterswijk begroting 2019-2022

  25 oktober − Op 23 oktober was de eerste termijn van de behandeling van de begroting 2019-2022. Ons raadslid Gert-Jan te Gronde, hield dit keer het betoog. VVD Winterswijk deelt de ambitie met het college dat armoede Winterswijk uit moet. We zijn echter minder gelukkig met het feit dat dit College van CDA en WB zo weinig ambitie toont op het gebied van woningbouw en met de financiële dekking door een OZB verhoging komt de rekening weer bij de burger te liggen. Lees hieronder het complete betoog. Lees verder

 • Tom van Beek verlaat de Winterswijkse VVD fractie

  17 oktober − Tom van Beek verlaat de Winterswijkse VVD fractie Lees verder

 • OZB melkkoe voor het nieuwe college?

  27 september − OZB melkkoe voor het nieuwe college? Jaarlijks ontvangt u, als eigenaar van een woning of bedrijfspand, de aanslag Onroerend Zaak Belasting. De hoogte van de aanslag wordt berekend aan de hand van de waarde van uw woning/pand (WOZ-waarde) en het dan geldende tarief. De VVD is voor zo laag mogelijke lasten voor de inwoner. Daarom hebben wij in 2014 de OZB-opbrengsten op een maximumniveau vastgezet, zodat u niet meer bent gaan betalen. Stijgingen of dalingen van de woningprijzen maakten dus niet uit de afgelopen raadsperiode, want de gemeente hield dezelfde totale opbrengst en u ongeveer dezelfde aanslag. Ook gunstig voor de huurder natuurlijk, want stijgende lasten worden doorberekend in de huurprijs. Lees verder

 • Wie stapt over zijn schaduw in de Achterhoek Board?

  06 september − De nieuwe Achterhoek Board is geïnstalleerd. De kaders voor de board wordt door de Achterhoekse raad meegegeven. Namens VVD Winterswijk is Gert-Jan te Gronde, raadslid Gemeente Winterswijk in de Achterhoek raad vertegenwoordigd. Lees verder

 • Even voorstellen: Dick Scholts

  03 juli − Mijn naam is Dick Scholts en ben commissielid samenleving sinds december 2017. Een reden voor mij was, de plaatselijke politiek in te gaan, om een doorgeefluik te kunnen zijn van onze Winterswijkse inwoners. Lees verder

 • Even voorstellen: Tineke van der Linden-Plass

  26 juni − Als nieuwkomer in de steunfractie, is het voor mij nog vooral veel luisteren en opslaan. Ik merk dat veel zaken nog niet helemaal tot mijn bagage behoren. Veel discussies over bepaalde onderwerpen, ook al krijg je via de griffie stukken aangeleverd om jezelf te verdiepen, brengen voor mij nog geen duidelijk beeld. Lees verder

 • Reactie VVD op coalitieakkoord CDA en Winterswijks Belang

  20 juni − CDA en Winterswijks Belang hebben een coalitieprogramma geschreven voor alle Winterswijkers. Zij zien uit naar een constructieve, raadsbrede samenwerking om Winterswijk bruisend te houden. Laten we vooropstellen dat de VVD hier blij mee is. We zijn zeker ook tevreden over het feit dat we zien dat verschillende van onze punten uit ons verkiezingsprogramma zijn overgenomen. Lees verder

 • Raad neemt afscheid wethouder Gert-Jan te Gronde

  15 juni − Gisteravond namen we afscheid van Gert-Jan als wethouder, tijdens zijn laatste raadsvergadering als wethouder. We hebben hem bedankt voor zijn onverstoorbare inzet. Lees verder

 • Raadsvergadering 31 mei 2018: afvalinzameling en beleidskader Sociaal Domein

  © ROVA

  01 juni − Tijdens de raadsvergadering donderdag 31 mei vroeg de VVD bij monde van Inge Klein Gunnewiek aan wethouder Gommers om nog eens goed te kijken naar de inzameling van PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons). Reden was het bericht van de Gemeente/ROVA dat de kwaliteit niet altijd goed is (er zit veel in, dat er niet in hoort) en dat er de komende tijd wordt gecontroleerd en dat containers bij foute inhoud niet worden geleegd. Lees verder