• Verkiezingsprogramma 2018

  Hier vindt u ons verkiezingsprogramma 2018, getiteld Ruimte voor ondernemende Winterswijkers. Lees verder

 • VVD Winterswijk wil een verbod op grote windmolens en meer geld voor zonne-energie

  13 februari − De VVD Winterswijk gaat in de raadsvergadering van 23 februari aanstaande een voorstel indienen om grote windmolens in Winterswijk te verbieden. Op dit moment wordt er door de gemeente Winterswijk gewerkt aan een plan dat het mogelijk moet maken om 12 grote windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen. Grote windmolens hebben een hoogte tot wel 200 meter en zijn voorzien van knipperende rode toplichten. Lees verder

 • Grote windmolens in Winterswijk? Laat uw stem horen op de inspraakavond.

  09 oktober − Binnenkort moet de gemeenteraad een besluit nemen over de energievisie van Winterswijk. In deze visie staat dat de gemeente initiatieven op het gebied van duurzame energie en energiebesparing zoveel mogelijk de ruimte wil geven. Volgens de gemeente is hierbij ook plaats voor 12 grote windmolens in Winterswijk. Deze enorme windturbines van meer dan 200 meter hoog zullen in de hele gemeente zichtbaar zijn. Lees verder

 • Uitnodiging gesprek over voortgang vernieuwing pensioenstelsel en het verkiezingsprogramma

  03 oktober − Beste VVD leden, graag nodigen we u uit, namens het Seniorennetwerk Nederland en het Thematisch Netwerk Werk & Inkomen, voor een gesprek over het toekomstige Nederlandse pensioenstelsel en de paragraaf van het verkiezingsprogramma over pensioenen. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 15 september 2016

  02 oktober − In de raadsvergadering van vorige week werd door Tom van Beek van de VVD gevraagd naar de stand van zaken over de plaatsing van extra zendmasten in het buitengebied. De burgemeester heeft aangegeven dat onderzoek naar andere locaties het Woold niets heeft opgeleverd en dat binnen een paar maanden duidelijkheid zal komen over de exacte plek aan de Meerdinkweg. Lees verder

 • In het zonnetje gezet

  29 september − Terwijl de nazomer de herfst nog even van ons af houdt kunnen wij in Winterswijk terug kijken naar een zeer geslaagd evenementen seizoen. De gemeente Winterswijk profileert zich sinds enkele jaren als evenementen gemeente. Tussen profileren als, en echt een evenementen gemeente zijn zit een groot verschil en heel veel werk. Winterswijk mag trots zijn op de groeiende groep mensen die de laatste jaren steeds meer mooie kleine en grote evenementen organiseren. Lees verder

 • Achterhoeks Nieuws: Tom van Beek hoeft geen hoofdrol te spelen

  23 augustus − WINTERSWIJK – Tom van Beek, gemeenteraadslid voor de VVD, kan zich vastbijten in een onderwerp. Dat bleek de afgelopen jaren bij een onderwerp als blusvijvers. Hij maakte zich zorgen over de veiligheid van de bewoners van het buitengebied bij een brand. Duidelijk was dat de brandweer meer bluswater nodig heeft, maar het gemeentebestuur deed er te weinig aan. Van Beek bleef er naar vragen in raads- en commissievergaderingen. Andere raadsleden irriteerde dat wel eens, maar in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie werd wel unamiem een voorstel aangenomen om versneld blusvijvers aan te leggen. Van Beek is daar tevreden over, 'maar er hadden al meer blusvijvers kunnen liggen'. Lees verder

 • Vooraankondiging ledenvergadering 2 november 2016

  05 augustus − Beste liberale vrienden, We zijn een beetje vroeg maar willen toch vast wat vertellen over de komende algemene leden vergadering. Dit wordt een bijzondere vergadering. We stellen het daarom erg op prijs als je hierbij aanwezig kunt zijn en je stem als lid laat horen. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 30 juni 2016

  09 juli − Tijdens de raadvergadering heeft de VVD fractie de raad geïnformeerd over haar acties tegen het opheffen van buslijn 73. Buslijn 73 Winterwijk Groenlo is een door scholieren en studenten uit Winterswijk veel gebruikte drukke en onmisbare levensader. Deze lijn is wat betreft de bezetting juist een voorbeeld voor andere minder drukke buslijnen. De VVD fractie vindt opheffen dan ook een slecht plan en heeft hierover contact gezocht met de verantwoordelijk gedeputeerde Conny Bieze. Lees verder

 • Benut de kansen in het Buitengebied!

  09 juli − Voor veel landelijke buitengebieden dreigt een negatieve ontwikkeling. De jongeren trekken weg en de achterblijvers zijn minder vitaal. Er ontstaat leegstand in woningen en gebouwen wat leidt tot verloedering. In het slechtste geval wordt dit ook nog eens versterkt door de komst van enorme windmolenparken, waarmee het laatste beetje authenticiteit en aantrekkelijkheid wordt verloren. En daarmee ontstaat een buitengebied met twee kwade kanten: weinig economie en weinig kwaliteit! Lees verder

 • 'Bus van Winterswijk naar Groenlo blijft rijden'

  09 juli − Buslijn 73 van Winterswijk naar Groenlo blijft rijden in de spitsuren. De ritten in de rustige uren worden wel geschrapt. Dat heeft VVD-gedeputeerde Conny Bieze haar partijgenoten in Winterswijk tijdens een bezoek laten weten. „In de spits blijft de lijn bestaan", meldde VVD-raadslid Tom van Beek in de gemeenteraad van Winterswijk. Lees verder

 • Buslijn 73 moet blijven!

  27 mei − Geachte mevr. Bieze, Via de media heeft de Winterswijkse VVD fractie kennis genomen van de provinciale plannen om het openbaar vervoer in de Achterhoek te versterken. In dit voortvarende plan wordt tot onze verbazing gesproken van het per december 2016 opheffen van buslijn 73 Winterswijk Groenlo (Lievelde). Het bestaan van de treindienst Winterswijk Lievelde zou volgens het genoemde plan buslijn 73 overbodig maken. Lees verder

 • Kadernota 2016, algemene beschouwingen VVD Winterswijk

  27 mei − Op woensdag 25 en donderdag 26 mei werd de kadernota 2016 behandeld. Hier vindt u de integrale tekst die de VVD fractie heeft uitgesproken op beide avonden, alsook het door de VVD ingediende amendement. Het amendement is aangenomen met algemene stemmen, na het schrappen van overweging 4 tot en met 10. Lees verder

 • Grote windmolens in Winterswijk

  13 mei − Deze maand wordt de kadernota 2016 behandeld door de gemeenteraad. De kadernota geeft richting aan het beleid en de toekomstvisie van de gemeente Winterswijk en is daarmee een belangrijk document waarin veel tijd en energie wordt gestoken. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 21 april 2016

  06 mei − In de raadsvergadering heeft de VVD aandacht gevraagd voor de digitale ontsluiting van het industrieterrein in Winterswijk. Snelle internetverbindingen zijn ook voor de industrie de komende jaren van levensbelang. In de Achterhoek wordt volop ingezet op smartindustry en het mag niet zo zijn dat dit in Winterswijk vastloopt op een slechte internetverbinding. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 31 maart 2016

  10 april − Tijdens het vragenhalfuurtje werd aandacht gevraagd voor de locatie en de plaatsing van een antennemast t.b.v. de mobiele telefonie in het Woold. De dekking van het mobiele netwerk laat in ons buitengebied op veel plaatsen te wensen over of ontbreekt zelfs geheel. Geen goede dekking heeft in het recente verleden in het Woold al meerdere malen tot onaanvaardbare situaties geleid. Bij noodgevallen konden de hulpdiensten niet tijdig gealarmeerd worden. Lees verder

 • 10 mei 2016 algemene ledenvergadering VVD Winterswijk

  25 maart − Op 10 mei is er een algemene ledenvergadering gepland. Wij nodigen u daarvoor van harte uit. Tijdens die algemene ledenvergadering willen wij vooral de veranderingen in de partijstructuur met u bespreken en natuurlijk uw mening erover horen. Het is dus van belang op 10 mei te komen, mee te praten en uw stem mede bepalend te laten zijn. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 25 februari

  04 maart − De kogel is door de kerk: Winterswijk gaat de komende twee jaar 200 vluchtelingen extra opvangen. In deze tijden van humanitaire crisis dragen wij een extra steentje bij, naast de 500 asielzoekers die al jarenlang in Winterswijk een thuis vinden. De VVD fractie is voorstander van de tijdelijke opvang van extra vluchtelingen in Winterswijk, onder een aantal voorwaarden. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 28 januari

  12 februari − De VVD heeft wederom aandacht gevraagd voor de economie in Winterswijk. In 2015 is er mede op aandringen van de VVD een bedrijfsaanjager aangesteld om binnen en buiten Winterswijk de juiste contacten te leggen en te fungeren als smeerolie voor de plaatselijke economie. Lees verder

 • Gemeenteraad 28 januari: vraag inzake stimulering economie

  29 januari − Geacht college, raadsleden en andere aanwezigen, De VVD heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de bedrijfsaanjager. In oktober 2014 vroegen wij u de aanstelling, gepland voor 2016 te vervroegen. Dat is toen ook gebeurd. Lees verder