Terugblik Raad september 2022

Lees hier de inbreng terug van VVD Winterswijk

Aan het begin van deze raadsvergadering werd Robert Jansen beëdigd als griffier van onze raad, en Quirina Pampiermole als commissielid. Wij feliciteren hen van harte met deze nieuwe posities en kijken uit naar de samenwerking de komende tijd! Verder heeft de VVD ingestemd met de nieuwe visies die Winterswijk klimaatadaptiever en groener moeten maken. Hiermee moeten we in de toekomst minder te maken krijgen met watertekorten of water overschotten, en moet de hitte in Winterswijk afnemen door het vergroenen van onze omgeving. De VVD was kritischer op het participatieplan dat het college gepresenteerd heeft. 95% van dit plan ziet er goed uit en zorgt ervoor dat meepraten over plannen van de gemeente voor inwoners makkelijker en duidelijker wordt. Echter, heel veel plannen waar Winterswijkers in de toekomst over mee kunnen praten zijn al grotendeels dichtgetimmerd door landelijke en regionale wetten en regels. Wij willen dat inwoners al vóór het meepraten weten wat al vastligt in regels, maar vooral waarover zij wél mogen meepraten. Dit staat wat de VVD betreft nog niet duidelijk genoeg in het participatieplan. Tenslotte trokken we een motie in over steun tijdens deze energiecrisis, maar wij zullen wederom met nieuwe ideeën komen tijdens het politiek forum!