Winterswijk: crisis- en herstelplan


Van de een op de andere dag geen Duitse bezoekers meer aan ons centrum en onze warenmarkt, geen toeristen. Een ramp voor ons dorp dat hier zo van afhankelijk is.

Direct zijn we gaan bellen met vertegenwoordigers van de industriekring, de toeristische sector, de winkeliersvereniging, schouwburg, zorg etc. etc. “Wat kunnen we doen?”, vroegen we hen.

Vanuit het College ben ik daaropvolgend (samen met de wethouder centrumeconomie en cultuur) gestart aan een crisis- en herstelplan. 

Binnen enkele weken hebben we de contouren van ons crisis en herstelplan vastgesteld : we trekken 2,5 miljoen euro van onze algemene reserve uit.

Ruime betalingstermijnen voor lokale lasten (3 jaar), ondersteuning voor onze maatschappelijke voorzieningen (we laten ze in de crisis niet omvallen) en EUR 250.000 extra voor onze citymarketingorganisatie, zo maar een greep uit het plan. Ondanks de ruime contouren en veelal nog niet concrete plannen, schaarde de Raad zich achter dit plan.

Zo bracht de VVD vier moties in voor snellere procedures (extra ambtenaren r.o.), lokale aanbesteding, naar voren halen investeringen en het inzetten op omscholing. Onze coalitiegenoot bracht een motie in, waarin de precariobelasting en marktgelden naar nul zijn gebracht. Alle moties werden toegezegd / aangenomen. Samen met de Winterswijkers geven we nu uitvoering aan dit plan.

Inge klein Gunnewiek, 43 jaar, wethouder Winterswijk (wonen, economie en toerisme, natuur en landschap, financiën)