JAN BRUGGERS LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU!

JAN BRUGGERS LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU!

Iedere raads en commissievergadering zit Jan Bruggers op zijn vaste plaats, op de 1e rij, van de tribune in het Raadhuis. Nog steeds volgt hij "zijn" VVD actief. Tijdens de live fractievergaderingen is hij steevast aanwezig.  De noodgedwongen digitale bijeenkomsten hebben tijdelijk zijn aanwezigheid onderbroken. Maar burgemeester Bengevoord heeft hem zijn vaste plekje al weer toegezegd. De Raadszaal wordt momenteel verbouwd en daarna zal Jan de vergaderingen weer vanaf een speciaal voor hem gereserveerde plek kunnen volgen.

Vanwege o.a. zijn jarenlange inzet voor de VVD  heeft het zijne Majesteit behaagd om Jan te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Bruggers (83) was bijna 40 jaar actief als raads- en commissielid voor de VVD. Daarnaast is hij al 20 jaar vrijwilliger bij de Stichting Landelijk Fietsplatform. Ook vervoert hij als vrijwilliger van ANWB Automaatje in Winterswijk mensen met zijn eigen auto naar hun bestemming.