Grote windmolens in Winterswijk

Deze maand wordt de kadernota 2016 behandeld door de gemeenteraad. De kadernota geeft richting aan het beleid en de toekomstvisie van de gemeente Winterswijk en is daarmee een belangrijk document waarin veel tijd en energie wordt gestoken.

Een van de onderdelen uit de kadernota is het thema duurzaamheid. De gemeente Winterswijk is ambitieus op het gebied van energie. In 2030 moet er in Winterswijk evenveel energie duurzaam worden opgewekt als er verbruikt wordt. Om dit te bereiken worden initiatieven gefaciliteerd op het gebied van zon, wind, water en biomassa.

Zo zullen er op het gebied van windenergie volgens de gemeente 7 grote windmolens in Winterswijk gerealiseerd moeten worden. Moderne windmolens hebben een masthoogte van ongeveer 90 meter en de wieken reiken zelfs tot boven de 125 meter (ruim 2,5 keer de hoogte van de Jacobskerk). Grote windmolens zorgen voor horizonvervuiling, een hinderlijke slagschaduw, geluidsoverlast en binnen een straal van twee kilometer voor een lagere woningprijs.

Tijdens de inventarisatie-avonden over de omgevingsvisie voor het buitengebied waren windmolens een veel besproken thema en hier bleek dat er weinig draagvlak is voor grote windmolens in het buitengebied.

Het Nationaal Landschap Winterswijk is een van zeldzame gebieden in Nederland met zeer bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten die maatschappelijk en economisch breed gekoesterd zouden moeten worden. Het hier opstellen van grote windmolens staat haaks op deze kenmerken. Bovendien blijkt uit de windkaart van Nederland dat Winterswijk een van de slechts denkbare locaties in Nederland is omdat de potentiƫle windopbrengst erg laag is.

De VVD is daarom geen voorstander van het plaatsen van grote windmolens in Winterswijk. Vanzelfsprekend ziet ook de VVD  de noodzaak om zoveel mogelijk over te schakelen naar hernieuwbare energie maar dan wel op een schaal die past bij het karakter en de gewenste uitstraling van Winterswijk. U kunt er op rekenen dat de VVD dit onderwerp zal inbrengen bij de bespreking van de kadernota.

Gosse Visser, 48 jaar,  zelfstandig ondernemer, Fractievoorzitter en raadslid voor de VVD Winterswijk