Benut de kansen in het Buitengebied!

Voor veel landelijke buitengebieden dreigt een negatieve ontwikkeling. De jongeren trekken weg en de achterblijvers zijn minder vitaal. Er ontstaat leegstand in woningen en gebouwen wat leidt tot verloedering. In het slechtste geval wordt dit ook nog eens versterkt door de komst van enorme windmolenparken, waarmee het laatste beetje authenticiteit en aantrekkelijkheid wordt verloren. En daarmee ontstaat een buitengebied met twee kwade kanten: weinig economie en weinig kwaliteit!

Het buitengebied van Winterswijk lijkt zich tot nu toe aan deze trend te onttrekken. Er zijn nog veel ondernemers actief, de leegstand valt mee en het landschap is wonderschoon. De uitdaging is om dit te behouden of zelfs te versterken. Op dit moment wordt door de gemeente daarom gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied. Hierin wordt vastgelegd wat de komende 15 jaar wel en niet mag in het buitengebied. Afgelopen week waren wij als VVD fractie aanwezig bij een avond over deze omgevingsvisie. Helaas hebben wij daar moeten constateren dat er ontevredenheid heerst over wat de gemeente doet met de idee├źn van de bewoners en hoe het proces verloopt.

Bewoners en gemeente lijken niet op een lijn te liggen en er werd de kritiek geuit dat de gemeente alleen maar oog lijkt te hebben voor de kern van Winterswijk. Waar bewoners bijvoorbeeld kansen zien op het gebied van wonen en werken lijkt de gemeente dit op voorhand al te blokkeren. Hierdoor kunnen jongeren niet blijven wonen in het buitengebied en dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Na de vakantie wordt de omgevingsvisie behandeld door de gemeenteraad. En wat de VVD betreft worden de kansen benut  en gaat het buitengebied niet op slot. Daar zullen we ons hard voor maken.