Uitnodiging gesprek over voortgang vernieuwing pensioenstelsel en het verkiezingsprogramma

Uitnodiging gesprek

Over voortgang vernieuwing  pensioenstelsel en het verkiezingsprogramma

 

Beste VVD leden,
Graag nodigen we u uit, namens het Seniorennetwerk Nederland en het Thematisch Netwerk Werk & Inkomen, voor een gesprek over het toekomstige Nederlandse pensioenstelsel en de paragraaf van het verkiezingsprogramma over pensioenen.

Dit zal plaatsvinden op donderdag 13 oktober en duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur op het Algemeen Secretariaat van de VVD, Mauritskade 21 in Den Haag.

Na twee inleidingen zullen we met elkaar in gesprek gaan over de positie van de pensioenparagraaf in het verkiezingsprogramma. Helma Lodders is ook aanwezig om toe te lichten wat er de afgelopen periode al aan verbeteringen is aangebracht in het ‘oude stelsel’.

 

U bent van harte welkom, maar opgave vooraf is noodzakelijk i.v.m. de (beperkte) ruimte.
De deadline ligt op 10 oktober a.s.

Opgave bij Rick Nederend:  seniorennetwerk@vvd.nl

Na aanmelding ontvangt u de bevestiging met het programma, de routeplanner en het concept verkiezingsprogramma.

 

Wij zien uit naar uw komst en een goed gesprek!

 

Met liberale groeten,


Monique Boskma, voorzitter Seniorennetwerk

Robert Akkerman, voorzitter Thematisch Netwerk ‘Werk en Inkomen’