VVD Winterswijk wil een verbod op grote windmolens en meer geld voor zonne-energie

De VVD Winterswijk gaat in de raadsvergadering van 23 februari aanstaande een voorstel indienen om grote windmolens in Winterswijk te verbieden. Op dit moment wordt er door de gemeente Winterswijk gewerkt aan een plan dat het mogelijk moet maken om 12 grote windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen. Grote windmolens hebben een hoogte tot wel 200 meter en zijn voorzien van knipperende rode toplichten.

De VVD is van mening dat plaatsing van deze gigantische windmolens in tegenspraak is met doelen op het gebied van leefbaarheid, toerisme en behoud van het Nationaal landschap Winterswijk. Grote windmolens tasten de zeer bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten van Winterswijk enorm aan. De geluidsoverlast, lichtvervuiling en slagschaduw zorgen voor een verminderd leefklimaat en zelfs gezondheidsklachten.

Daarbij is Winterswijk, vanwege de lage gemiddelde windsnelheid, de slechtst denkbare plek in Nederland om windmolens te plaatsen. Om dezelfde energieopbrengst te krijgen moeten in Winterswijk tot drie keer zoveel windmolens geplaatst worden dan op andere plekken in Nederland.

Dat de Winterswijkse inwoners niet zitten te wachten op grote windmolens blijkt uit 25 interviews met belangenorganisaties en uit de verzamelde meningen op vijf informatieavonden. Met het voorgestelde verbod op grote windmolens geeft de VVD fractie dan ook gehoor aan de wens van een belangrijk deel van de Winterswijkse bevolking.

De doelstelling van een energie-neutraal Winterswijk in 2030 blijft wat de VVD fractie betreft gehandhaafd, waarbij de focus binnen de gemeentegrenzen op zonne-energie komt te liggen. Om een forse stap in de goede richting te zetten komt de VVD met een plan om bij te dragen aan de plaatsing van 8.000 zonnepanelen op particuliere daken in Winterswijk. De VVD stelt voor dat de gemeente Winterswijk één gratis zonnepaneel cadeau doet aan elk huishouden dat zelf ten minste 7 zonnepanelen op het eigen dak laat leggen. Op deze manier wordt er geen geld in gepompt in overheidsbedrijven zoals de AGEM, maar dragen we rechtstreeks bij aan duurzaamheid en lokale werkgelegenheid. En met 8.000 extra zonnepanelen wordt de hoeveelheid in Winterswijk opgewekte duurzame energie verdubbeld. De VVD zal haar plan inbrengen bij de behandeling van de kadernota in mei 2017.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Gosse Visser (fractievoorzitter VVD Winterswijk) 06-23051801