Ontkrampen is ontkrimpen!

De Achterhoek is aangemerkt als krimpregio. Hoewel er voor Winterswijk nu nog niet veel aan de hand is, merken ook wij dat er wat aan het veranderen is. Sommige buurgemeenten zijn al wel aan het krimpen en de bevolkingsopbouw is aan het verouderen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn omdat we steeds vitaler ouder worden. Toch schuilt er een gevaar in deze ontwikkeling.

Prognoses laten zien dat we nu nog een uitbreiding mogen verwachten van het aantal huishoudens maar wat verder in de tijd gaat ook Winterswijk in bevolkingsaantal krimpen en verder vergrijzen. De Gemeente heeft met de regio afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Het aantal te bouwen woningen is nu al beperkt maar op den duur, als de prognoses uitkomen, zullen we zelfs woningen moeten gaan slopen. Dat is geen aanlokkelijk idee wat de VVD betreft. Want krimp en vergrijzing zal leiden tot een minder vitaal Winterswijk.


De leefbaarheid van Winterswijk zal dan ook de komende jaren een belangrijk thema zijn. De voorzieningen zijn daarvoor van levensbelang. Zonder Theater De Storm, Zwembad Jaspers, Muziekschool Boogie Woogie, Museum Villa Mondriaan, Strandbad en een levendig centrum wordt het wel heel karig in Winterswijk. Ook lopen we het gevaar dat de kleinere scholen en dan met name die in het buitengebied moeten sluiten vanwege te weinig kinderen. Onze mooie sportcomplexen waar de afgelopen jaren zo veel in is geïnvesteerd merken nu al een terugloop in de aanwas van jonge leden. Ook zal het voor bedrijven en instellingen zoals het Streekziekenhuis Koningin Beatrix lastiger worden personeel te vinden. De culturele instellingen zijn naast de bezoekersaantallen deels afhankelijk van subsidie van de gemeente. Minder inwoners is minder budget voor de gemeente. Minder klanten bij de voorzieningen, houdt in dat er minder inkomsten zijn, terwijl de kosten wel gewoon doorlopen. Zeker in periodes dat het economisch wat minder gaat, bestaat er dus een risico dat we subsidiëring van culturele instellingen niet op het huidige niveau kunnen houden en dat de inkomsten van de instellingen verder afnemen. Bij krimp zullen de voorzieningen het dus lastig krijgen. Daarom zet VVD Winterswijk in op groei van de bevolking. Op naar de 35.000 inwoners!

 

Dat houdt wel in dat we anders moeten gaan denken. Door alleen uit te gaan van demografische prognoses zet je de boel op slot en help je de krimp een handje. We zijn in de kramp geschoten. Landelijk zie je vooral dat er in de Randstad en in Gelderland rondom Nijmegen-Arnhem en Ede nog extra mensen bij komen. Dit heeft te maken met het beleid dat de provincie en het Rijk voeren.

Er moeten de komende jaren 1 miljoen huizen bij komen in Nederland waarvan 100.000 in Gelderland. Door juist in voorgenoemde gebieden huizen te bouwen en bijvoorbeeld in de Achterhoek niet, stimuleer je de overbevolking daar en de krimp hier in de Achterhoek. Dit heeft ook tot gevolg dat jongeren wegtrekken uit onze gemeente en op latere leeftijd niet meer terug komen. Daardoor komen bedrijven niet aan goed gekwalificeerd personeel en verliezen ze aan concurrentiekracht. Met als gevolg minder werkgelegenheid en een economisch minder goede uitgangspositie voor de streek. Je komt dan in de neerwaartse spiraal waardoor we waarschijnlijk nog harder gaan krimpen.

 

Wil je dit doorbreken dan zullen we anders moeten gaan denken. We moeten de situatie omdraaien. Winterswijk is een fantastische gemeente met veel voorzieningen. Door meer en vooral ook jongere inwoners aan ons te binden komt er juist meer werkgelegenheid. Denk alleen al hoeveel banen er in de bouw bij zouden komen als we de komende 10 tot 15 jaar extra huizen gaan bouwen. Door hogere werkgelegenheid ontstaat er nog weer een extra vraag naar nieuwe arbeidskrachten die van buiten de regio zullen komen. Je komt dan juist in een opwaartse spiraal waar iedereen van kan profiteren. Denk daarbij ook aan ons winkelcentrum en horecavoorzieningen. Juist ook een bedrijfstak waar veel werknemers beschikbaar voor zijn in Winterswijk.  

 

Nu moeten we geen huizen bouwen waar geen vraag voor is. Er zal eerst een strategisch plan uitgewerkt moeten worden hoe we extra inwoners kunnen trekken. Denk daarbij als eerste aan de mensen die de hectiek in de dichtbevolkte gebieden zat zijn. Of de jongeren die voor studie vertrokken zijn en wel terug willen komen maar tot op heden hier geen juiste woning hebben kunnen vinden. Of jonge gezinnen die graag hun kinderen in de fijne omgeving van Winterswijk willen laten opgroeien. Wellicht zelfs op één van de buurtschapsscholen. Die zouden dan zelfs weer kunnen groeien in leerlingaantal. Dus eerst de vraag creëren en dan het aanbod. Er zijn voldoende plekken in de kern van Winterswijk waar we kunnen beginnen. Denk ook aan het bouwen van huizen in de buurtschapskernen, of op voormalige boerenerven. Ook zullen we oudere wijken moeten gaan vernieuwen. Dit zal toch al nodig zijn vanwege het verduurzamen van de woningen.  Een andere optie is Tiny Houses of het ombouwen van vakantieparken waar nu al onvoldoende toeristen komen en de kwaliteit van de huisjes niet meer voldoet.  En uiteindelijk is er misschien zelfs wel een nieuwe woonwijk nodig.

 

Er zijn kansen genoeg voor Winterswijk. De voorzieningen zijn er en we wonen op een mooie plek in Nederland maar dan moeten we dus eerst ontkrampen. Want ontkrampen is ontkrimpen.

 

De VVD Winterswijk wil hier graag mee aan de slag. Dan heb je wel durf en lef nodig maar samen met ondernemende Winterswijkers komen we er wel. Nu roepen “dat gaat je nooit lukken” is het hoofd in de schoot leggen maar Winterswijk is het waard om voor te knokken!

 

Met onze visie eens? Stem dan op 21 maart, VVD Winterswijk, een partij voor doeners met lef! Geef krimp geen kans!