Raadsvergadering 31 mei 2018: afvalinzameling en beleidskader Sociaal Domein

© ROVA

Tijdens de raadsvergadering donderdag 31 mei vroeg de VVD bij monde van Inge Klein Gunnewiek aan wethouder Gommers om nog eens goed te kijken naar de inzameling van PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons). Reden was het bericht van de Gemeente/ROVA dat de kwaliteit niet altijd goed is (er zit veel in, dat er niet in hoort) en dat er de komende tijd wordt gecontroleerd en dat containers bij foute inhoud niet worden geleegd.

De VVD vroeg de Gemeente en ROVA aandacht te besteden aan de communicatie en dan met name wat mag er wel in en wat niet, maar ook de verkrijgbaarheid van een 2e container voor grote huishoudens. Ook vroeg de VVD om een evaluatie, waarbij vulpercentage van de PMD container en een wijziging van de frequentie van lediging worden meegenomen.

Wethouder Gommers zegde toe op alle punten en vertelde afgesproken te hebben met de ROVA tijdens deze warme dagen toch de containers te laten legen. Uiteraard vindt de VVD het belangrijk dat er goed gescheiden wordt. Niet goed gescheiden afval moet alsnog worden verbrand, dat kost geld en dat betekent dat iedereen straks meer moet betalen, maar het is ook slecht voor het milieu.

Janet Poels vroeg aandacht voor preventie en het betrekken van inwoners in het kader van de nota "sociaal domein 2018-2022, meedoen in Winterswijk". Bij de thema’s preventie en samenwerking moet altijd het uiteindelijke doel ‘Meedoen in Winterswijk’ centraal. Ze vroeg de wethouder nadrukkelijk om preventie doelgericht in te zetten en inzichtelijk te maken op welke manier de vraag naar 1e en de 2e lijns zorg afneemt en welke financiële winst dit dan oplevert. We zijn uiteindelijk niet gekke henkie, die investeert, terwijl anderen (de zorgverzekeraar) er de vruchten van plukken. En daarnaast vroeg Janet aan de wethouder om in gesprek te gaan met inwoners ‘die echt begrijpen waar eigen regie en maatschappelijk meedoen over gaat’, en die voelen hoe lastig dat is als je je ingeperkt voelt door je kwetsbaarheid. Mét die mensen praten die het betreft en niet óver hen, door de mensen met ervaringsdeskundigheid te betrekken en de mensen die met de ‘poten in de klei staan’ te horen. Wethouder Saris onderstreepte het belang van haar inbreng.