Reactie VVD op coalitieakkoord CDA en Winterswijks Belang

CDA en Winterswijks Belang hebben een coalitieprogramma geschreven voor alle Winterswijkers. Zij zien uit naar een constructieve, raadsbrede samenwerking om Winterswijk bruisend te houden. Laten we vooropstellen dat de VVD hier blij mee is. We zijn zeker ook tevreden over het feit dat we zien dat verschillende van onze punten uit ons verkiezingsprogramma zijn overgenomen.

Zo wordt het gebrek aan bedrijventerreinen inmiddels erkend en wordt de vraag ernaar onderzocht, houden CDA en WB vast aan het tijdelijke verbod op windmolens, moet er 1 loket komen voor ondernemers en wil de coalitie ons idee, het project Biesieklette realiseren bij het oude raadhuis. Wat dat betreft had het dus ons coalitieakkoord kunnen zijn. Minder blij is de VVD met de fixatie van het OZB-tarief. Immers, met stijgende huizenprijzen, betekent dit een verhoging van de lasten voor onze inwoners.


Werk en scholing dragen bij in het armoedevrij maken van Winterswijk.

Wat de VVD betreft, investeren we flink in de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De avondschool om mensen permanent bij- en om te scholen zien wij nog steeds als een belangrijke bijdrage om de mismatch tussen vraag en aanbod blijvend aan te pakken. Daarnaast willen deze mensen ook graag aan de bak en verdienen ze het dat wij in hen investeren.

De VVD pleit voor snelle stappen richting energieneutraliteit. Elke hectare zonnepanelen is er 1. Om te komen tot resultaten, zouden wij graag een doelstelling van dit college voor 2022 geformuleerd zien. Immers, 2030 is nog wel erg ver weg.

Wat de VVD mist in het programma zijn aandacht voor jongeren, wonen, toerisme en wat de ontgroening en vergrijzing gaat betekenen voor onze instellingen en verenigingen.


Jongeren en wonen

Hoe houden we onze jongeren in Winterswijk? Als het gaat over wonen, spreekt het coalitieakkoord met name over energieneutraliteit en ouderen die langer thuis moeten wonen. Maar op welke wijze gaan wij ervoor zorgen dat jonge Winterswijkers een betaalbare woning vinden? En dat geldt op dit moment natuurlijk niet alleen voor jongeren. Ook ouderen die kleiner willen wonen, om zo toch thuis te kunnen blijven wonen, hebben moeite een geschikte woning te vinden. Wat de VVD betreft wordt er gekeken naar nieuwbouw, in combinatie met een sloopfonds, zodat we zodra de daling van het aantal huishoudens inzet, het aantal woningen kunnen laten afnemen. Dan hebben we meteen een flinke slagen geslagen voor wat betreft de duurzaamheidsdoelstelling.


Instellingen en verenigingen

De bestuurders van onze voorzieningen, zoals het zwembad, alle sportvoorzieningen, muziekschool Boogiewoogie en theater De Storm kunnen rekenen op een goede ondersteuning. Voorzitter, welke ondersteuning is dat precies?

Nu wij de VVD-ambitie om te groeien in aantal inwoners nergens teruglezen, vragen wij ons af wat het antwoord voor deze voorzieningen gaat zijn als we het hebben over het vraagstuk dalende ledenaantallen veroorzaakt door de ontgroening en vergrijzing. Deze vraag en de antwoorden zullen wat ons betreft onderdeel van die ondersteuning moeten zijn.


Toerisme

Toerisme is wat ons betreft dan ook echt onderbelicht in dit programma. Toerisme is van enorm economisch belang voor Winterswijk. Wist u dat de gemeenten Zutphen en Winterswijk respectievelijk op nummer 1 en nummer 2 staan, als het gaat om aantal dagbezoeken.

Wat de VVD betreft zetten wij in op een eerste plek. De economische betekenis van Toerisme voor Winterswijk is bijna 34 miljoen Euro. In totaliteit levert Toerisme de regio 265 miljoen euro op. Een van de conclusies van het rapport is dat De Achterhoek nog een bovenregionale trekker kan gebruiken die de identiteit van het gebied versterkt en verdere groei bevordert. De zondagsopenstelling in de vakantiemaanden zou wat ons betreft op korte termijn een mooie trekker voor de gehele regio kunnen zijn. Daarnaast kan de toeristische sector verder groeien, maar dan moeten we het bestaande aanbod kwalitatief verbeteren en is ontwikkeling van onderscheidend aanbod essentieel. Tijd dus om aan de slag te gaan met vitale vakantieparken, wij zien graag een plan van aanpak.

Wij wensen het nieuwe college heel veel succes bij de uitvoering van dit coalitieprogramma. Zij kunnen rekenen, net als voorgaande jaren, op onze kritische en constructieve blik.