OZB melkkoe voor het nieuwe college?

Jaarlijks ontvangt u, als eigenaar van een woning of bedrijfspand, de aanslag Onroerend Zaak Belasting. De hoogte van de aanslag wordt berekend aan de hand van de waarde van uw woning/pand (WOZ-waarde) en het dan geldende tarief. De VVD is voor zo laag mogelijke lasten voor de inwoner. Daarom hebben wij in 2014 de OZB-opbrengsten op een maximumniveau vastgezet, zodat u niet meer bent gaan betalen. Stijgingen of dalingen van de woningprijzen maakten dus niet uit de afgelopen raadsperiode, want de gemeente hield dezelfde totale opbrengst en u ongeveer dezelfde aanslag. Ook gunstig voor de huurder natuurlijk, want stijgende lasten worden doorberekend in de huurprijs.

Winterswijks Belang en het CDA hebben nu in het nieuwe coalitieakkoord deze fixatie van de opbrengst losgelaten. Zij fixeren nu de tarieven. Echter, in deze gunstige economische tijd stijgen de woningprijzen. Daarnaast is er flinke krapte op de woningmarkt, waardoor de prijzen nog verder omhooggaan. Een situatie die, doordat wij in de regio niet veel meer mogen bijbouwen, niet snel zal veranderen de komende tijd. Dat betekent dus een flinke waardestijging van uw onroerend goed en dus een forse verhoging van de WOZ-waarde van uw pand of woning. En dus gaat u meer betalen. Is dat om het gat in de begroting van WB en CDA voor allerlei luxe plannen zoals een “Tiny forest” (klein bos in de stad) en de aanleg van een park rond het Oude Raadhuis te dichten?

Begin september werd duidelijk dat Gemeenten zonnepanelen mogen meerekenen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning. De verduurzaming bij particulieren wordt zo gestraft en ontmoedigt. De VVD heeft hierover al Kamervragen gesteld.