Opnieuw aandacht gevraagd voor stijgende OZB tarieven

De VVD heeft vanavond in de raad aandacht gevraagd voor de stijging van de OZB tarieven. Helaas haalde ons amendement om de tarieven niet te verhogen en dekking te zoeken in meer OZB opbrengst door het bouwen van meer nieuwbouwwoningen in plaats van de lasten te verhogen voor onze inwoners het niet.


Ook is de VVD altijd kritisch geweest op de nieuwe manier van afval inzamelen en met name als dit hogere kosten zou betekenen voor onze inwoners. Wel staan wij achter het standpunt dat de afvalinzameling kostendekkend moet zijn. Toch vinden wij het jammer dat het vastrecht nu met EUR 20 wordt verhoogd. Naar onze mening stimuleer je mensen niet om beter te gaan scheiden op deze manier. Het is natuurlijk ook krom. Doordat we beter zijn gaan scheiden, hebben we meer aanbod van te recyclen plastic. En meer aanbod betekent een lagere opbrengstprijs voor de Gemeente. En dat is dus een van de redenen om nu het vastrecht te verhogen. Niet goed scheiden is daar ook zeker debet aan.


Daarom diende de VVD een motie in om dit beter te gaan onderzoeken. Het voelt niet goed als je als inwoner twintig euro meer moet betalen, terwijl je wel beter je best bent gaan doen door te gaan scheiden. Je zou natuurlijk nu kunnen zeggen dat je het vastrecht gelijk houdt en het restafval, het variabele deel, duurder maakt. Maar dan loop je het risico dat er meer illegaal gedumpt gaat worden. Daarom ziet de VVD graag onderzocht hoe we onze inwoners beter kunnen belonen voor goed scheidingsgedrag. Een campagne om mensen bewust te maken van betere keuzes bij aankopen was onderdeel van deze motie. Na toezegging van de wethouder op beide onderdelen heeft de VVD de motie ingetrokken.


Samen met CDA en WB dienden we een amendement in om ook grootschalige zonneparken mogelijk te maken. Een meerderheid dus het amendement is aangenomen. Een flinke stap richting energieneutraliteit. Wel met een maximum van 120 hectare om ongebreidelde groei in aantal grootschalige parken te voorkomen. Keuzevrijheid voor de grondeigenaar vindt de VVD daarbij van groot belang. Landbouwgrond of een zonnepark, de eigenaar van de grond bepaalt. Participatie van omwonenden is daarbij een goede zaak. Maar als de wil tot participatie ontbreekt dan mag dit niet betekenen dat het project geen doorgang kan vinden. Het kader biedt een goede bescherming van ons landschap omdat parken goed moeten worden ingepast. De VVD ziet hierin zelfs kansen voor ons mooie coulisselandschap.