• Terugblik op de raadsvergadering van 30 juni 2016

  09 juli − Tijdens de raadvergadering heeft de VVD fractie de raad geïnformeerd over haar acties tegen het opheffen van buslijn 73. Buslijn 73 Winterwijk Groenlo is een door scholieren en studenten uit Winterswijk veel gebruikte drukke en onmisbare levensader. Deze lijn is wat betreft de bezetting juist een voorbeeld voor andere minder drukke buslijnen. De VVD fractie vindt opheffen dan ook een slecht plan en heeft hierover contact gezocht met de verantwoordelijk gedeputeerde Conny Bieze. Lees verder

 • Benut de kansen in het Buitengebied!

  09 juli − Voor veel landelijke buitengebieden dreigt een negatieve ontwikkeling. De jongeren trekken weg en de achterblijvers zijn minder vitaal. Er ontstaat leegstand in woningen en gebouwen wat leidt tot verloedering. In het slechtste geval wordt dit ook nog eens versterkt door de komst van enorme windmolenparken, waarmee het laatste beetje authenticiteit en aantrekkelijkheid wordt verloren. En daarmee ontstaat een buitengebied met twee kwade kanten: weinig economie en weinig kwaliteit! Lees verder

 • 'Bus van Winterswijk naar Groenlo blijft rijden'

  09 juli − Buslijn 73 van Winterswijk naar Groenlo blijft rijden in de spitsuren. De ritten in de rustige uren worden wel geschrapt. Dat heeft VVD-gedeputeerde Conny Bieze haar partijgenoten in Winterswijk tijdens een bezoek laten weten. „In de spits blijft de lijn bestaan", meldde VVD-raadslid Tom van Beek in de gemeenteraad van Winterswijk. Lees verder

 • Buslijn 73 moet blijven!

  27 mei − Geachte mevr. Bieze, Via de media heeft de Winterswijkse VVD fractie kennis genomen van de provinciale plannen om het openbaar vervoer in de Achterhoek te versterken. In dit voortvarende plan wordt tot onze verbazing gesproken van het per december 2016 opheffen van buslijn 73 Winterswijk Groenlo (Lievelde). Het bestaan van de treindienst Winterswijk Lievelde zou volgens het genoemde plan buslijn 73 overbodig maken. Lees verder

 • Kadernota 2016, algemene beschouwingen VVD Winterswijk

  27 mei − Op woensdag 25 en donderdag 26 mei werd de kadernota 2016 behandeld. Hier vindt u de integrale tekst die de VVD fractie heeft uitgesproken op beide avonden, alsook het door de VVD ingediende amendement. Het amendement is aangenomen met algemene stemmen, na het schrappen van overweging 4 tot en met 10. Lees verder

 • Grote windmolens in Winterswijk

  13 mei − Deze maand wordt de kadernota 2016 behandeld door de gemeenteraad. De kadernota geeft richting aan het beleid en de toekomstvisie van de gemeente Winterswijk en is daarmee een belangrijk document waarin veel tijd en energie wordt gestoken. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 21 april 2016

  06 mei − In de raadsvergadering heeft de VVD aandacht gevraagd voor de digitale ontsluiting van het industrieterrein in Winterswijk. Snelle internetverbindingen zijn ook voor de industrie de komende jaren van levensbelang. In de Achterhoek wordt volop ingezet op smartindustry en het mag niet zo zijn dat dit in Winterswijk vastloopt op een slechte internetverbinding. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 31 maart 2016

  10 april − Tijdens het vragenhalfuurtje werd aandacht gevraagd voor de locatie en de plaatsing van een antennemast t.b.v. de mobiele telefonie in het Woold. De dekking van het mobiele netwerk laat in ons buitengebied op veel plaatsen te wensen over of ontbreekt zelfs geheel. Geen goede dekking heeft in het recente verleden in het Woold al meerdere malen tot onaanvaardbare situaties geleid. Bij noodgevallen konden de hulpdiensten niet tijdig gealarmeerd worden. Lees verder

 • 10 mei 2016 algemene ledenvergadering VVD Winterswijk

  25 maart − Op 10 mei is er een algemene ledenvergadering gepland. Wij nodigen u daarvoor van harte uit. Tijdens die algemene ledenvergadering willen wij vooral de veranderingen in de partijstructuur met u bespreken en natuurlijk uw mening erover horen. Het is dus van belang op 10 mei te komen, mee te praten en uw stem mede bepalend te laten zijn. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 25 februari

  04 maart − De kogel is door de kerk: Winterswijk gaat de komende twee jaar 200 vluchtelingen extra opvangen. In deze tijden van humanitaire crisis dragen wij een extra steentje bij, naast de 500 asielzoekers die al jarenlang in Winterswijk een thuis vinden. De VVD fractie is voorstander van de tijdelijke opvang van extra vluchtelingen in Winterswijk, onder een aantal voorwaarden. Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 28 januari

  12 februari − De VVD heeft wederom aandacht gevraagd voor de economie in Winterswijk. In 2015 is er mede op aandringen van de VVD een bedrijfsaanjager aangesteld om binnen en buiten Winterswijk de juiste contacten te leggen en te fungeren als smeerolie voor de plaatselijke economie. Lees verder

 • Gemeenteraad 28 januari: vraag inzake stimulering economie

  29 januari − Geacht college, raadsleden en andere aanwezigen, De VVD heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de bedrijfsaanjager. In oktober 2014 vroegen wij u de aanstelling, gepland voor 2016 te vervroegen. Dat is toen ook gebeurd. Lees verder

 • Artikel Achterhoeks Nieuws inzake actie VVD buurtpreventie

  30 december − Het artikel is hier te lezen: http://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/lees/113040/flyeren-voor-meer-deelname-aan-buurtpreventie- Lees verder

 • Terugblik op de raadsvergadering van 17 december

  28 december − De Achterhoek gaat de komende jaren op grote schaal Smart Industry introduceren en verder ontwikkelen. Dit was de boodschap die raadsleden kregen op een bijeenkomst georganiseerd door de Regio Achterhoek. Lees verder

 • VVD Winterswijk reikt jaarlijkse Liberale Pluim uit

  23 december − De uitreiking van de Liberale Pluim is vanaf 20.00 uur in sociëteit het Pakhuys in Winterswijk. Lees verder

 • De VVD in actie!

  21 december − Wij gaan de buurt in! Vooral omdat we het niet alleen bij woorden willen laten, nu niet en in de toekomst niet. Wij nodigen u daarom uit voor een kort gesprek om toelichting te geven over onze eerste actie op 23 december aanstaande om 17.00 uur. Locatie is: de speeltuin van de Hakkelerkamp. Lees verder

 • Verslag Café Winterswijk, woensdag 18 november jl.

  28 november − Het eerste Café Winterswijk vond plaats bij Grandcafé Willinks. De zaal was goed gevuld met zo'n 75 Winterswijkers, van jong tot oud. Het thema deze avond was veiligheid. Peter Cnossen-politie, Rutger ter Braak-Buurtpreventie, Sjef Lommen rector Gerrit Komrij College, Roos Willemsen directeur Pronova en Noortje Schuddebeurs (coördinator De Post), waren aanwezig om hierover vanuit hun professie meer informatie te geven. Daarnaast waren een zestal leerlingen van 't Schaersvoorde aanwezig om mee te doen met deze debatavond. Lees verder

 • Debatavond woensdag 18 november

  30 oktober − Op woensdag 18 november wordt het eerste Café Winterswijk georganiseerd. Samen met de inwoners van Winterswijk willen de organisatoren in debat gaan over uiteenlopende onderwerpen die de toekomst van Winterswijk aangaan. Net als in het TV programma Het Lagerhuis, wordt er een stelling voorgelegd aan de zaal. Daarna wordt de zaal verdeeld in twee kampen. Een onafhankelijke gespreksleider zorgt voor een goede discussie, waarbij respect voor elkaars mening uiteraard voorop staat. Lees verder

 • Begroting 2016 gemeente Winterswijk

  30 oktober − Geachte aanwezigen, vandaag en morgen spreken wij als gemeenteraad over de begroting voor het jaar 2016. De VVD fractie kijkt met een positief gevoel naar deze begroting. Wij vinden in deze begroting veel terug van het coalitieakkoord en ook van ons eigen verkiezingsprogramma. Over het algemeen is de VVD daarbij tevreden over de wijze waarop het college de gemaakte afspraken heeft vertaald naar concrete maatregelen. Accentverschillen binnen een coalitie blijven er altijd, maar de hoofdlijn van deze begroting steunen wij van harte. Lees verder

 • Op de goede weg?

  19 oktober − Column VVD fractie in de Winterswijkse Weekkrant van dinsdag 20 oktober 2015: Eind oktober is het weer zover. De begroting voor het komende jaar moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Een belangrijk moment, want eigenlijk bepalen we nu al wat we het hele jaar wel en vooral ook niet gaan doen. En met name dat laatste voerde in Winterswijk vaak de boventoon. Lees verder